Úradná tabuľa

1
Starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať...
1
Z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia bude prerušená distribúcia elektriny a to v dňoch: 11. júl...
1
Odkaz: [wpfilebase tag=file id=794 tpl=pdf...
1
Členovia DHZO uskutočnia koncom mesiaca JÚL zber železa.  Preto žiadame občanov, ktorí majú doma železný odpad, aby sa...
1
Prosím predsedov spoločenských organizácii a občianskych združení v obci, aby do 30.6.2017 zaslali podklady pre zápis do...
1
[wpfilebase tag=file id=716 tpl=pdf...
1
Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa Kontrola plnenia...
1
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie miesta hlavného kontrolóra obce Lenartov. [wpfilebase tag=file id=678 tpl=pdf...
1
Starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať...


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.