Úradná tabuľa

1
Prosím predsedov spoločenských organizácii a občianskych združení v obci, aby do 30.6.2017 zaslali podklady pre zápis do...
1
[wpfilebase tag=file id=716 tpl=pdf...
1
Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa Kontrola plnenia...
1
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie miesta hlavného kontrolóra obce Lenartov. [wpfilebase tag=file id=678 tpl=pdf...
1
Starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať...
1
[wpfilebase tag=file id=677 tpl=pdf...
1
[wpfilebase tag=file id=674 tpl=pdf...
1
Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov oznamuje, že v termíne od 24. apríla 2017 až do 7. mája 2017 sa...
1
Obec Lenartov dáva do pozornosti nezamestnaným občanom, že majú možnosť absolvovať opatrovateľský kurz v obci. Pri...
1
Program zasadnutia: Otvorenie Určenie zapisovateľa a voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Kontrola...


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.