Úradná tabuľa

1
Výzva na predloženie ponuky: ,,Vypracovanie projektu geologickej úlohy pre Zlepšenie prístupu k pitnej vode pre rómsku...
1
Výzva: [wpfilebase tag=file id=823 tpl=pdf...
1
Správne odpovede: 1. Od ktorého roku začína zápis vo farskej  matrike v Lenartove?      A....
1
Obec Lenartov vyhlasuje výberové konanie na  3. pracovné miesta na plný pracovný úväzok - odborný garant KC, odborný...
1
Obec Lenartov vyhlasuje výberové konanie na 1. pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP). Príloha: [wpfilebase...
1
Dávame Vám do pozornosti, že obec Lenartov vydala knihu Povesti a príbehy z Lenartova (zbierka 15 - tich povestí a legiend o...
1
Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa Zápisnica...
1
Z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia bude prerušená distribúcia elektriny a to v dňoch: 22. august...
1
Starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať...
1
Obec Lenartov vypisuje konkurz na:  a.) voľné pracovné miesto v ZŠ Lenartov na pozíciu učiteľka/učiteľ I....


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.