Úradná tabuľa

1
Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhových komisií, overovateľov a určenie zapisovateľa Kontrola plnenia...
1
Obec Lenartov vyhlasuje výberové konanie na  2. pracovné miesta na plný pracovný úväzok – odborný garant KC,...
1
Obec Lenartov sa zapája do ZBERU POTREBNÝCH VECÍ pre KRÍZOVÉ CENTRUM – ARCIDIECÉZNA CHARITA KOŠICE. Na zachovanie ľudskej...
1
Obec Lenartov sa v lete 2017 pripojilo do realizácie pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík, ktorá je...
1
Link na článok uverejnený v ŽIVOTe Lenartovský...
1
Výzva: [wpfilebase tag=file id=974 tpl=pdf...
1
Starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať...
1
Oznámenie o prerokovaní návrhu územného plánu Prešovského samosprávneho kraja [wpfilebase tag=file id=969 tpl=pdf...
1
Výbor US - PS v Lenartove Vás pozýva na mimoriadnu členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v sále kultúrneho domu v...


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.