Informácie pre občanov

1
[wpfilebase tag=file id=1286 tpl=pdf...
1
Článok uverejnený vo Francúzskej tlači: [wpfilebase tag=file id=1283 tpl=pdf...
1
[wpfilebase tag=file id=1282 tpl=pdf...
1
[wpfilebase tag=file id=1281 tpl=pdf...
1
[wpfilebase tag=file id=1279 tpl=pdf /] [wpfilebase tag=file id=1280 tpl=pdf...
1
Program zasadnutia: Otvorenie. Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľa. Kontrola plnenia uznesení. ...
1
Starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať...
1
[wpfilebase tag=file id=1232 tpl=pdf /] [wpfilebase tag=file id=1233 tpl=pdf /] [wpfilebase tag=file id=1234 tpl=pdf...
1
Z dôvodu realizácie prác spojených s čistením vodojemu a pravidelnou údržbou verejného vodovodu bude dňa 14.02.2019 v...


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.