Úradná tabuľa

1
Otvorenie. Voľba pracovných komisií. Kontrola plnenia uznesení. Návrh na zápis do kroniky obce za r. 2019...
1
[wpfilebase tag=file id=1595 tpl=pdf...
1
Starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa...
1
Za účelom skvalitnenia verejnej osobnej dopravy v Prešovskom samosprávnom kraji (ďalej len PSK) Vás prosíme o spoluprácu...
1
Adresované: členom asociácii, kultúrnym zariadeniam, farnostiam, mestám,charitatívnym spolkom oddaných Sv. Leonardovi....
1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Bardejove  v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm....
1
Milí veriaci, nachádzame sa už vo Veľkom týždni, v ktorom budeme sláviť najväčšie sviatky v cirkevnom roku....
1
Program: Otvorenie. Voľba návrhových komisií, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa. Kontrola plnenia...
1
Drahí moji farníci! Pozdravujem každého z Vás a myslím na Vás pri mojich denných modlitbách a pri sv. omšiach, ktoré...


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.