Dianie v obci

Hodina Zeme je najväčšou celosvetovou kampaňou zameranou na zvýšenie povedomia verejnosti v oblasti klimatických zmien....
A: kategória - do 16 rokov Hankovský J. Vojtaško B. Luščák J. B: kategória od 16-60 r. ...
,,Fašiangy, fašiangy, fašiangové časy, jední pijú, druhí jedia za stolom klobásy....“ takto sa spieva v jednej známej...
Boli to časy, keď sa cez fašiangy zabávalo, hodovalo, maškárne plesy robilo. Aj v našej dedine tomu inak nebolo. Z rozprávania...
Dňa 21. decembra 2017 bolo začaté kolaudačné konanie na bytovom dome - 12 bytových jednotiek. Na mieste stavby sa stretli...
Príchod Mikuláša zvestuje blížiace sa najkrajšie sviatky roka - Vianoce. A s nimi aj vianočná výzdoba naberá na obrátkach....
Kalendárny rok sa pomaly blíži ku koncu. Tak ako sa pominula jar aj leto, tak nastúpila jeseň, ktorá tiež pomaly ubieha....
Dávame Vám do pozornosti preklad originál dokumentu z Maďarského prírodovedeckého múzea, Archívu minerálov a hornín v...
„Slobodienka moja, ťažko vydobytá, vzdajme úctu všetkým, ktorých sa to týka.“ V predvečer 73. výročia SNP sa na...


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.