Frandy

O autorovi

Dátum registrácie: 04.08.2016

Posledné príspevky

  1. Výzva na predloženie ponuky – Vybudovanie stojísk a sanácia nezákonne umiestneného odpadu v obci Lenartov — 10.10.2018
  2. Za vzdelaním krok za krokom — 05.10.2018
  3. Oznam pre všetkých vlastníkov psov na území obce — 04.10.2018
  4. Orálna vakcinácia líšok – jesenná kampaň – oznámenie — 03.10.2018
  5. Zasadnutie OZ konané dňa 20.09.2018 v zasadačke obecného úradu v Lenartove — 02.10.2018

Najviac komentované príspevky

  1. RTVS v objatí Lenartovčanov — 3 comments
  2. Informácia pre návštevníkov webového sídla obce Lenartov — 2 comments
  3. Púť farnosti – pozvánka — 2 comments
  4. Výzva na predloženie cenovej ponuky – pokládka asfaltu — 1 comment
  5. Výsledky 69. ročníka streleckej súťaže o pohár oslobodenia obce Lenartov — 1 comment

Prehľad príspevkov autora

Výzva na predloženie ponuky (445.7 KiB) 17 Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria (71.4 KiB) Príloha č. 2 - Krycí list rozpočtu (42.3 KiB) Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie (14.2 KiB) 4 Príloha č. 4 - Súpis subdodávateľských prác (13.3 KiB) 5 Príloha č. 5 - Zmluva o zabezpečení likvidácie nezákonne umiestneného …

Celý článok » Categories:

Úradná tabuľa, Verejné obstarávanie

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/vyzva-na-predlozenie-ponuky-vybudovanie-stojisk-a-sanacia-nezakonne-umiestneneho-odpadu-v-obci-lenartov/

Čas letných prázdnin definitívne uplynul a my sme plní nadšenia a očakávania začali nový školský rok 2018/2019. Pre žiakov skončili dni voľnosti a oni s pani učiteľkami začali nielen opakovať minuloročné učivo ale aj získavať nové vedomosti, zručnosti, návyky i poznatky o okolitom svete. Prvýkrát do lavíc zasadlo aj 16 nových žiakov. V škole sa vyučuje v dvojzmennej prevádzke 87 žiakov zo sociálne …

Celý článok »

Categories:

Školstvo, Základná škola

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/za-vzdelanim-krok-za-krokom/

Oznam majiteľom psov (172.8 KiB) 42 Categories:

Informácie pre občanov, Úradná tabuľa

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/oznam-pre-vsetkych-vlastnikov-psov-na-uzemi-obce/

Categories:

Informácie pre občanov, Úradná tabuľa

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/oralna-vakcinacia-lisok-jesenna-kampan-oznamenie/

Program zasadnutia: Otvorenie Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľa Kontrola plnenia uznesení Prerokovanie zmien a doplnkov ÚPO Nájomná zmluva na pozemok pre ZŠ Lenartov Správa nezávislého audítora za r. 2017 Žiadosti občanov na kúpu pozemku Aktuálne projekty – vyhlásené výzvy Dodatok č. 1 k VZN č.1/2018 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Rôzne – futbalový turnaj, Mesiac …

Celý článok »

Categories:

Informácie pre občanov, Úradná tabuľa

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-20-09-2018-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/

V sobotu, 29. septembra 2018 zavítala do Lenartova vzácna návšteva. Na pozvanie prišli hostia z o.z. NIE RAKOVINE a EUROPACOLON, aby Lenartovčanom ukázali najväčšiu maketu hrubého čreva v Európe a práve na nej ukázali, aké choroby nás môžu postihnúť. Odborníci onkologickej osvety a vyliečení pacienti od 14.00 hod. do 17.00 hod. veľmi otvorene a odborne …

Celý článok »

Categories:

Dianie v obci

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/nie-rakovine-crevo-tour-v-lenartove/

Naši predkovia a starší občania to určite vedeli a vedia, ale mladší a naše deti možno z rozprávania alebo z filmu. Keďže tento rok bol požehnaný na ovocie, medzi ktoré patria aj slivky, vzišiel z radu našich poslancov a starostky obce nápad oživiť recepty starých materí a zrealizovať akciu pre všetkých Lenartovčanov – variť slivkový …

Celý článok »

Categories:

Akcie a udalosti

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/jak-se-v-lenartove-lekvar-vari-2/

Categories:

Dianie v obci

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/pozyvame-vas-na-crevo-tour-den-pre-vase-zdravie/

Obec Lenartov vyhlasuje výberové konanie na  1. pracovné miesto na plný pracovný úväzok – pracovník KC. Príloha:

Categories:

Informácie pre občanov, Úradná tabuľa

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/oznamenie-o-vyberovom-konani-na-1-pracovne-miesto-2/

Categories:

Dianie v obci

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/31264-2/

Staršie články «Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.