Frandy

O autorovi

Dátum registrácie: 04.08.2016

Posledné príspevky

  1. 3D socha v miestnom parku — 14.06.2019
  2. Vyhodnotenie súťaže ku dňu Zeme 2019 — 14.06.2019
  3. Výzva na prihlasovanie záujemcov o stáž — 07.06.2019
  4. Zasadnutie OZ konané dňa 30.05.2019 v zasadačke obecného úradu v Lenartove — 07.06.2019
  5. Máj 2019 v ZŠ — 30.05.2019

Najviac komentované príspevky

  1. RTVS v objatí Lenartovčanov — 3 comments
  2. Informácia pre návštevníkov webového sídla obce Lenartov — 2 comments
  3. Púť farnosti – pozvánka — 2 comments
  4. Výzva na predloženie cenovej ponuky – pokládka asfaltu — 1 comment
  5. Výsledky 69. ročníka streleckej súťaže o pohár oslobodenia obce Lenartov — 1 comment

Prehľad príspevkov autora

Obec Lenartov sa svojím projektom “Revitalizácia miestneho parku živou sochou z kvetín” zapojila do grantového programu Zamestnanecké granty – Pomôžte svojej komunite 2019 Nadácie VÚB. Náš projekt sa im zapáčil a bol podporený sumou 1000,- eur. Cieľom tohto projektu bolo zvýšiť atraktivitu daného územia vlastným pričinením a dobrovoľníckou prácou detí, žiakov, mladých a skôr narodených. …

Celý článok »

Categories:

Dianie v obci

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/3d-socha-v-miestnom-parku/

Súťaž Deň Zeme 2019 – VÝSLEDKY  

Categories:

Školstvo, Základná škola

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/vyhodnotenie-sutaze-ku-dnu-zeme-2019/

VÝZVA: Európsky zbor solidarity

Categories:

Informácie pre občanov, Úradná tabuľa

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/vyzva-na-prihlasovanie-zaujemcov-o-staz/

Program zasadnutia: Otvorenie. Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľa. Kontrola plnenia uznesení. Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Lenartov. Záverečný účet obce za rok 2019 a výročná správa obce za rok 2018. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu …

Celý článok »

Categories:

Informácie pre občanov, Úradná tabuľa

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-30-05-2019-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/

Rad matkám. Za lásku a za život. A milujúcim ženám zlato! Za to len, že sú. Za číru nežnosť. Za ten pevný bod nášho vesmíru. Druhú májovú nedeľu sme nezabudli na svoje mamky, ktoré si právom zaslúžia našu úctu, lásku a vďaku, zo srdca sme im darovali vlastnoručne zhotovené výrobky spolu s bozkom a poďakovaním za ich starostlivosť …

Celý článok »

Categories:

Školstvo, Základná škola

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/maj-2019-v-zs/

 September 2018 Hádanky, Ježko z ovocia, Nízko-prahový klub pre matky s deťmi, Svetový deň mlieka, Svetový deň  vďačnosti, Líčenie, Čistota pol života, Ústna hygiena, Obkresľovanie predmetov, Tvorivá dielňa  – jesenná výzdoba, … Október 2018 Výroba náramkov z nápojových slamiek, Farby jesene, Ročné obdobia, Výroba ručičkových hodín, Svetový deň umývania rúk, Skladovanie ovocia a zeleniny, Piškôrky, Učíme sa šnurovať, Starostlivosť …

Celý článok »

Categories:

Dianie v obci, Komunitné centrum Maják

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/aktivity-komunitneho-centra-majak-2/

Starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 30.05.2019 (štvrtok) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom: Otvorenie. Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľa. Kontrola plnenia uznesení. Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie …

Celý článok »

Categories:

Informácie pre občanov, Úradná tabuľa

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/pozvanka-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-lenartove-28/

Každý z nás v živote absolvoval veľa životných ciest. Niektoré boli ľahké a úspešné, iné boli o niečo náročnejšie a možno aj zbytočné. V živote každého z nás je však jedna cesta, ktorá nie je nikdy zbytočná, tou je cesta k Bohu. Takou sa stala aj púť Lenartovčanov k miestu posledného odpočinku sv. Leonarda patróna …

Celý článok »

Categories:

Akcie a udalosti

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/po-stopach-sv-leonarda/

AKTIVITY ŠKOLSKEJ KNIŽNICE Február Čítanie rozprávok na pokračovanie Fašiangový maškarný bál v sále kultúrneho domu Medzinárodný deň materinského jazyka – čítanie rómskych rozprávok Marec Marec – mesiac kníh – čítanie rozprávok a výroba leporela MŠ – exkurzia ŠK Medzinárodný deň učiteľov – poďakovanie učiteľom ZŠ Apríl Vyučovacia hodina žiakov ZŠ v ŠK Deň vtáctva – …

Celý článok »

Categories:

Školská knižnica, Školstvo

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/aktivity-skolskej-kniznice/

Chyžná - leták (215.2 KiB) 27 Categories:

Informácie pre občanov, Úradná tabuľa

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/ponuka-prace-v-bratislave/

Staršie články «Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.