Frandy

O autorovi

Dátum registrácie: 04.08.2016

Posledné príspevky

  1. 5. kresťanský ples — 18.12.2018
  2. Africký mor ošípaných — 18.12.2018
  3. Aktivity komunitného centra Maják — 18.12.2018
  4. Pozvánka – zasadnutie obecného zastupiteľstva v Lenartove — 17.12.2018
  5. Zasadnutie OZ konané dňa 07.12.2018 v zasadačke obecného úradu v Lenartove — 17.12.2018

Najviac komentované príspevky

  1. RTVS v objatí Lenartovčanov — 3 comments
  2. Informácia pre návštevníkov webového sídla obce Lenartov — 2 comments
  3. Púť farnosti – pozvánka — 2 comments
  4. Výzva na predloženie cenovej ponuky – pokládka asfaltu — 1 comment
  5. Výsledky 69. ročníka streleckej súťaže o pohár oslobodenia obce Lenartov — 1 comment

Prehľad príspevkov autora

Obec Lenartov a Farský úrad v Lenartove Vás srdečne pozývajú na 5. KRESŤANSKÝ PLES, ktorý sa uskutoční 26. januára 2019 (sobota) v sále kultúrneho domu v Lenartove so začiatkom o 18:30 hod. Čaká na Vás bohatá tombola: hlavná cena – automatická práčka a mnoho ďalších hodnotných cien O zábavu sa postará hudobná skupina GEROCK a hosť …

Celý článok »

Categories:

Akcie a udalosti

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/5-krestansky-ples/

RVPS Bardejov na základe nepriaznivej nákazovej situácie AMO v populácii diviačej zveri a domácich ošípaných v Poľsku, Rumunsku, Maďarsku a Ukrajine, upozorňuje občanov o prísnom zákaze nákupu domácich ošípaných z Poľska, Maďarska, Rumunska a Ukrajiny.

Categories:

Informácie pre občanov, Úradná tabuľa

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/africky-mor-osipanych/

MÁJ 2018 Darček pri príležitosti Medzinárodného dňa matiek – deti vyrábali pre svoje mamičky kvietok, na výrobu ktorého použili lízatko, špajlu, krepový papier Čerešňový strom – vyrobený pomocou novín, farebného papiera a vodových farieb Sadenie zeleniny – deti sa učili vysádzať cibuľku do kelímkov Výroba  včielky – deti z predtlače na papieri vystrihovali včielky, ktoré vyfarbili a pomocou …

Celý článok »

Categories:

Dianie v obci, Komunitné centrum Maják

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/aktivity-komunitneho-centra-majak/

Starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 21.12.2018 (piatok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom: Otvorenie. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa. Kontrola plnenia uznesení. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva. Zásady odmeňovania poslancov OZ v Lenartove. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady …

Celý článok »

Categories:

Informácie pre občanov, Úradná tabuľa

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/pozvanka-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-lenartove-26/

Program zasadnutia: Úvodné náležitosti:          a) otvorenie zasadnutia;          b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice;          c) oznámenie výsledkov voľby starostky a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení starostky a poslancom obecného zastupiteľstva;          d) zloženie sľubu starostky obce     …

Celý článok »

Categories:

Informácie pre občanov, Úradná tabuľa

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-07-12-2018-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/

     Ani sme sa nenazdali a otvorili sme posledný list v kalendári. List, ktorý nám pripomína ten krásny čas, čas očakávania príchodu Božieho Syna na tento svet, čas príprav na slávenie Jeho narodenia. V kostole i v našich príbytkoch sme zapálili druhú adventnú sviecu, pred svitaním sme v kostole začali roráty, ktoré nám pripomínajú, …

Celý článok »

Categories:

Dianie v obci

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/mikulas-mikulas-ty-velky-svaty/

Prvý krát sme sa zapojili do súťaže s Milk Agro v zbere hliníkových viečok výrobkov Sabi. Tým, že separujeme odpad, chránime prírodu, šetríme prírodné zdroje, sme ohľaduplní k životnému prostrediu, preferujeme zdravý životný štýl u seba i u našich detí. Spolupracujeme nielen so Školskou jedálňou pri MŠ Lenartov, ale prosíme aj Vás o pomoc pri zbere viečok zo sabinovských jogurtov, mlieka či …

Celý článok »

Categories:

Školstvo, Základná škola

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/32122-2/

K tomuto krásnemu jubileu zaželať Vám chceme, ticho, úctu a poklonu Vám pošepneme. Život ide ako potok, riečka, rieka, skúsenosťou a odvahou Vás oblieka. S pokorou sa skláňame k Vášmu veku, odvahu a pokoj do každého kroku. Stálu pohodu a zaslúžený pokoj želáme.

Categories:

Jubileá našich občanov

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/blahozelame-jubilantovi-michalovi-nemcikovi-k-90-tym-narodeninam/

Starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA Vás pozýva na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 07.12.2018 (piatok) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom: Úvodné náležitosti:          a) otvorenie zasadnutia;          b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice;          c) oznámenie výsledkov voľby …

Celý článok »

Categories:

Informácie pre občanov, Úradná tabuľa

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/pozvanka-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-lenartove-25/

Nedeľa 11. november 2018 bola pre našu farnosť sv. Leonarda v Lenartove výnimočná a určite bude zapísaná do histórie našej farnosti a našej obce. Veriaci slávili odpustovú slávnosť sv. Leonarda slávnostnou sv. omšou, na ktorej bol účastný vzácny hosť p. Frédéric Jacq, ktorý bol vyslaný ako delegát farnosti St Léonard de Noblat vo Francúzsku, z mesta, ktoré založil, a kde …

Celý článok »

Categories:

Dianie v obci

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/farnost-sv-leonarda-v-lenartove-sa-duchovne-spojila-s-farnostou-st-leonard-de-noblat-vo-francuzsku/

Staršie články «Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.