Frandy

O autorovi

Dátum registrácie: 04.08.2016

Posledné príspevky

  1. Divadelné predstavenie v Lenartove — 09.01.2020
  2. Aktivity komunitného centra November – December 2019 — 09.01.2020
  3. Zájazd za sakrálnymi a svetskými pamiatkami — 07.01.2020
  4. Oslobodenie obce a prezentácia knihy — 07.01.2020
  5. Propozície streleckej súťaže o pohár 75. výročia oslobodenia obce Lenartov v streľbe zo vzduchovky — 27.12.2019

Najviac komentované príspevky

  1. RTVS v objatí Lenartovčanov — 3 comments
  2. Informácia pre návštevníkov webového sídla obce Lenartov — 2 comments
  3. Púť farnosti – pozvánka — 2 comments
  4. Výzva na predloženie cenovej ponuky – pokládka asfaltu — 1 comment
  5. Výsledky 69. ročníka streleckej súťaže o pohár oslobodenia obce Lenartov — 1 comment

Prehľad príspevkov autora

Categories:

Akcie a udalosti

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/divadelne-predstavenie/

Categories:

Dianie v obci, Komunitné centrum Maják

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/aktivity-komunitneho-centra-november-december-2019/

Categories:

Akcie a udalosti

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/zajazd-za-sakralnymi-a-svetskymi-pamiatkami/

Komunitné centrum v spolupráci so školskou knižnicou Vás pozývajú na prezentáciu knihy NEZABÚDAJME a besedu s jej autorom p. Kruškom, 21.01.2020 o 13:00 hod. v Komunitnom centre

Categories:

Akcie a udalosti

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/oslobodenie-obce-a-prezentacia-knihy/

Vyhlasovateľ:                            Obec Lenartov, ZBTČ SR – ZO Lenartov Organizačný výbor:                  Riaditeľ pretekov: Ing. Jana Bľandová, MBA – starostka obce                               …

Celý článok »

Categories:

Dianie v obci

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/propozicie-streleckej-sutaze-o-pohar-75-vyrocia-oslobodenia-obce-lenartov-v-strelbe-zo-vzduchovky/

Prosíme občanov, ktorí vedia komu patrí tento psík, nech nám to oznámia na obecnom úrade: 054/4706004

Categories:

Informácie pre občanov, Úradná tabuľa

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/hlada-sa-majitel-psa/

Už sú tu vianočné sviatky, ktoré nám sladia ten náš život krátky. V ďalekej krajine, tam, kde rastú palmy, tam, kde prorok Dávid skladal svoje žalmy, tam medzi troma čiastky zeme, narodil sa Kristus Pán v mestečku Betleheme. A na tieto sviatky i my sa radujeme, z úprimného srdca Vám všetko dobré vinšujeme. Aby bol Kristus …

Celý článok »

Categories:

Školstvo, Základná škola

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/vianocny-vins/

Africký mor ošípaných – identifikácia a registrácia chovov ošípaných Vážení občania, v nadväznosti na vývoj nákazovej situácie v africkom more ošípaných na Slovensku i v okolitých krajinách, relevantnú legislatívu týkajúcu sa registrácie chovov ako aj odporúčaní EU VET expertov (experti EÚ, ktorí hodnotili postup ŠVPS SR, RVPS, poľovníkov, farmárov, verejnej správy atď. po potvrdení AMO …

Celý článok »

Categories:

Informácie pre občanov, Úradná tabuľa

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/identifikacia-a-registracia-chovu-osipanych-upozornenie/

Program: Otvorenie. Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľa. Kontrola plnenia uznesení. VZN č. 3/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce. VZN č. 4/2019 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2020. VZN č. 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Lenartov. Návrh rozpočtu obce na r. 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2023. Stanovisko HK k navrhovanému …

Celý článok »

Categories:

Informácie pre občanov, Úradná tabuľa

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-13-12-2019-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/

Takúto krásnu výzdobu nám aj tento rok pripravila zamestnankyňa obce. 

Categories:

Informácie pre občanov, Úradná tabuľa

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/vianocna-vyzdoba-na-ocu/

Staršie články «Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.