Frandy

O autorovi

Dátum registrácie: 04.08.2016

Posledné príspevky

  1. Fašiangový maškarný bál — 12.02.2019
  2. Aktivity školskej kninice — 08.02.2019
  3. Výzva na predloženie ponuky — 06.02.2019
  4. Usmernenie pri registrácii chovov s 1 kusom ošípanej určenej na súkromnú domácu spotrebu — 04.02.2019
  5. Výzva na predloženie ponuky — 30.01.2019

Najviac komentované príspevky

  1. RTVS v objatí Lenartovčanov — 3 comments
  2. Informácia pre návštevníkov webového sídla obce Lenartov — 2 comments
  3. Púť farnosti – pozvánka — 2 comments
  4. Výzva na predloženie cenovej ponuky – pokládka asfaltu — 1 comment
  5. Výsledky 69. ročníka streleckej súťaže o pohár oslobodenia obce Lenartov — 1 comment

Prehľad príspevkov autora

Categories:

Akcie a udalosti

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/fasiangovy-maskarny-bal/

December 2018             Už prišiel ten krásny predvianočný čas, kedy sa svet naokolo oblieka do zimnej a vianočnej výzdoby. V škôlkach či v školách, alebo aj v našej ŠK, ste mohli vidieť nádherne vyzdobené triedy. Deti sa rady zapájajú do tejto obľúbenej činnosti. Aj my v ŠK sme pripravovali vianočnú výzdobu, pripravili sme aj vianočnú …

Celý článok »

Categories:

Školská knižnica, Školstvo

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/aktivity-skolskej-kninice/

PREDMET ZÁKAZKY: Lenartov – vodovod, rozšírenie vodovodu v lokalite ,,Osada” Príloha č. 2 Príloha č. 5

Categories:

Úradná tabuľa, Verejné obstarávanie

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/vyzva-na-predlozenie-ponuky-5/

Výzva k postupu pri registrácii (263.0 KiB) 6 Usmernenie pri postupe registrácie chovu (276.7 KiB) 7 Príloha č. 1 - Registrácia chovu s 1 ošípanou (95.2 KiB) 6 Príloha č. 2 - Predaj ošípanej na domácu spotrebu (60.9 KiB) 5 Categories:

Informácie pre občanov, Úradná tabuľa

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/usmernenie-pri-registracii-chovov-s-1-kusom-osipanej-urcenej-na-sukromnu-domacu-spotrebu/

Oprava sociálnych zariadení a prístupovej chodby na OcÚ: 

Categories:

Úradná tabuľa, Verejné obstarávanie

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/vyzva-na-predlozenie-ponuky-4/

Dodávka štiepaného palivového dreva: 

Categories:

Úradná tabuľa, Verejné obstarávanie

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/vyzva-na-predlozenie-ponuky-3/

Z dôvodu realizácie prác spojených s čistením vodojemu a pravidelnou údržbou verejného vodovodu bude dňa 14.02.2019 v čase od 8:30 hod. do 15:30 hod. prerušená dodávka vody z verejného vodovodu.

Categories:

Informácie pre občanov, Úradná tabuľa

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/odstavka-vodovodneho-potrubia-3/

Za oknami smiech a tanec, fašiangový harmatanec. Berte masky, je tu bál, fašiangový karneval.   Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy sa zvyčajne nesie v znamení veselej zábavy. Tak tomu bolo aj 23.01.2019 v našej škole. Vyzdobené priestory triedy sa rozjasnili farebnými stuhami, girlandami a balónmi, ožili vravou a veselou hudbou. Žiaci prišli v plnej paráde, vyobliekaní, pomaľovaní… Školský karneval …

Celý článok »

Categories:

Školstvo, Základná škola

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/karneval-2/

V prípade záujmu je možné sa nahlásiť na OcÚ – tel. číslo: 054/ 47 06 004.

Categories:

Akcie a udalosti

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/put-do-francuzska/

Program zasadnutia: Otvorenie. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa. Kontrola plnenia uznesení. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva. Zásady odmeňovania poslancov OZ v Lenartove. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti na rok. 2019. Návrh rozpočtu obce na rok 2019. Stanovisko HK k navrhovanému rozpočtu. Aktuálne čerpanie rozpočtu obce. Návrh …

Celý článok »

Categories:

Informácie pre občanov, Úradná tabuľa

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-21-12-2018-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/

Staršie články «Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.