Print this Článok

Aktivity školskej knižnice apríl – jún 2017

 

            Naša školská knižnica poskytuje informácie nielen prostredníctvom knižnično-informačných fondov, ale vytvára rôzne kultúrno-vzdelávacie aktivity na podporu čitateľských záujmov a zmysluplné využívanie voľného času detí. Spolu so ZŠ sme sa zapojili do projektu „Čítajme lepšie“, kde sme boli úspešní a získali sme požadovanú dotáciu na nákup vhodného knižného fondu na obohatenie poskytovanej literatúry pre deti a mládež a tak mohli zvyšovať čitateľskú gramotnosť a vzdelanostnú úroveň našich čitateľov. Budeme sa snažiť, aby úlohy vyplývajúce z projektu, sme na našich aktivitách plnili počas celého roka.

Uskutočnené aktivity ŠK – Apríl, Máj, Jún

  • Svetový deň zdravia – beseda na tému „Zdravý životný štýl“ s MUDr. Líviou Bujňákovou
  • Apríl – mesiac lesov – téma „Les ukrytý v knihe“ – čítanie kníh s lesnou tematikou, maľovanie zvierat a stromov
  • Vandrovalo vajíčko – súťaž v maľovaní veľkonočných vajíčok, najkrajšie boli odmenené a vystavené v ŠK
  • Deň Zeme – zveľaďovanie okolia ŠK a ZŠ, vysádzanie ihličnatých stromčekov s deťmi a poslancami OÚ
  • Deň matiek – tvorivá dielňa, výroba kytičky pre mamku
  • Čitateľský maratón – čítanie rozprávok na pokračovanie s porozumením – každý týždeň
  • Beseda „75. Výročie Holokaustu“ – venovaná obetiam prvého transportu židov zo Slovenska a prezentácia kníh „Mengeleho dievča“ a „Žena bez čísla“
  • MD životného prostredia – terénna vychádzka so zameraním na ochranu životného prostredia a starostlivosť o vysadené stromy
  • Najlepší čitateľ ŠK – vyhlásenie výsledkov súťaže „Najviac prečítaných kníh“, prezentácia svojej najobľúbenejšej knihy

Do jednotlivých podujatí bola zapojená väčšina čitateľov, ale aj návštevníkov ŠK. Vďaka vzdelávacím a kultúrno-spoločenským aktivitám si čoraz viac čitateľov a návštevníkov našlo cestu do našej knižnice, čím sa ich záujem o čítanie a navštevovanie knižnice opäť zvýšil. Preto nezabúdajme na myšlienku J. A. Komenského: „Kto miluje knihy, miluje múdrosť“.

 

PRIPRAVUJEME

PRÁZDNINOVÁ SÚŤAŽ

Prichádza doba prázdnin, dovoleniek, relaxu, vody a slnka. Dúfam, že pri tom leňošení nezabudnete ani na našu knižnicu. Máme pre Vás pripravených veľa kníh, ale aj príjemne stráveného času. Knihy z ríše rozprávok, roztomilé zvieratká, draky, princezné i králi, obri aj bosorky, nápady na hry a aktivity … to všetko tu máme.

Z psychologického hľadiska nie je potrebné aby sa deti cez prázdniny učili. Oveľa dôležitejšie je, aby si oddýchli, mali dostatok pohybu a zážitkov. Namiesto učebníc by mali deti cez prázdniny čítať knihy. Pretože deťom, ktoré chodia do knižnice, nuda cez prázdniny nehrozí. Preto školská knižnica vyhlasuje prázdninovú súťaž o krásne knihy. Stačí aby si čitateľ prečítal nejakú knižku ( z knižnice alebo vlastnú ), prišiel do knižnice, vhodil lístok so svojím menom a názvom knihy, ktorú prečítal, do pripravenej krabičky. Čím viac prečítaných kníh, tým väčšia šanca na výhru. Po ukončení prázdnin budú najlepší čitatelia odmenení.

Teším sa na Vás!

 

knihovníčka ŠK

Fotogaléria aktivít:

Videné: 810 krát

Permanent link to this article: https://www.lenartov.sk/aktivity-skolskej-kniznice-april-jun-2017/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.