Print this Článok

Vyčistíme si Slovensko

Naša obec sa od 23.4. 2012 do 27.4. 2012 zapojí do akcie „ Vyčistíme si Slovensko “, ktorú vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR pri príležitosti dňa Zeme ( 22.4 ). Akcia je zameraná na zber odpadu, čistenie prírody a aktivity zvyšujúce ekologické povedomie obyvateľov Slovenska.

Preto vyzývame všetkých občanov obce Lenartov, aby si vyčistili svoje okolie a nepotrebné veci z domácnosti separovali a vytriedili. Sklo, plasty a papier by mali byť vo vreciach.

Ostatný odpad – konáre, lístie, trávu, stavebný odpad a elektroodpad je potrebné uložiť pred bránou, odkiaľ ho pracovníci OÚ vyvezú. Je potrebné, aby majitelia odpadu boli nápomocní pri nakladaní. Jednotlivé vývozy budú oznámené obecným rozhlasom.

Obec touto akciou chce nabádať občanov, aby sme si chránili životné prostredie v našej obci a nevyvážali odpad na rôzne čierne skládky. Buďme ohľaduplní k našej planéte a snažíme sa prispieť k vytvoreniu bezpečnejšieho, čistejšieho a zdravšieho sveta.

Videné: 495 krát

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/vycistime-si-slovensko/Show Buttons
Hide Buttons