Všetky články

Výzva na predkladanie ponuky – Urbanistická štúdia časti obce Lenartov – Osada

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/vyzva-na-predkladanie-ponuky-urbanisticka-studia/

Oznámenie – Matúš Štibrich

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/oznamenie-o-zasielke-obcanovi-ktoremu-bol-zruseny-trvaly-pobyt-verejna-vyhlaska-28/

Výzva na predloženie ponuky: Projektová dokumentácia pre Lenartov – vodovod, rozšírenie vodovodu v lokalite “Osada” Príloha:

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/projektova-dokumentacia-pre-lenartov-vodovod-rozsirenie-vodovodu-v-lokalite-osada/

Milé deti, aj keď skončili prázdniny a začal školský rok, predsa nie je koniec všetkým krásnym zážitkom. Aj školský čas ponúka mnoho príležitostí začať niečo nové, dobrodružné aj veselé. Chcela by som sa však ešte vrátiť k prázdninám. Naša školská knižnica pracovala aj cez prádzniny, čo všetci viete a musím pochváliť všetky deti, ktoré knižnicu …

Celý článok »

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/prazdniny-2017-vyhodnotenie/

„Slobodienka moja, ťažko vydobytá, vzdajme úctu všetkým, ktorých sa to týka.“ V predvečer 73. výročia SNP sa na mnohých miestach po celom Slovensku schádzajú starší, ale aj tí mladší, aby si uctili svojou prítomnosťou tých, ktorí sa postavili vo vojnových časoch so zbraňou v ruke proti tomu, ktorý si chcel podmaniť celý svet. Tak ako sme sa …

Celý článok »

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/v-lenartove-spominali-2/

Oznámenie – Matúš Štibrich

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/oznamenie-o-zasielke-obcanovi-ktoremu-bol-zruseny-trvaly-pobyt-verejna-vyhlaska-27/

Oznámenie – Patrik Štibrich

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/oznamenie-o-zasielke-obcanovi-ktoremu-bol-zruseny-trvaly-pobyt-verejna-vyhlaska-26/

,,Kľukatá cesta z mesta vedie, do mojej rodnej dedinky ma privedie.“   Každý z nás sa určite rád vracia na miesta, ktoré sú mu blízke, na ktorých prežil nejakú časť svojho života. Isto-iste sme hrdí na svoj pôvod, na seba samého, na svoju rodinu, na svoju dedinu či mesto. Nie inak je tomu aj u nás v Lenartove. My, …

Celý článok »

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/lenartovske-dvojdnie/

Výzva na predloženie ponuky: ,,Vypracovanie projektu geologickej úlohy pre Zlepšenie prístupu k pitnej vode pre rómsku osadu Lenartov” Výzva: 

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/vyzva-na-predlozenie-ponuky/

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/pozvanka-na-pietnu-spomienku-73-vyrocia-snp/

Výzva: 

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/vyzva-na-predkladanie-ponuk-5/

Správne odpovede: 1. Od ktorého roku začína zápis vo farskej  matrike v Lenartove?      A. 1584                      B. 1485                           C. 1854 2. Akú rozlohu má chotár Lenartova?      A. 1744 ha                 B. 1447 ha                       C. 1474 ha 3. V ktorom roku bolo založené Jednotné roľnícke družstvo v Lenartove?      A. 1950                     B. 1960                            C. 1965 …

Celý článok »

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/vyhodnotenie-kvizu-ako-poznas-svoju-rodnu-dedinu/

Obec Lenartov vyhlasuje výberové konanie na  3. pracovné miesta na plný pracovný úväzok – odborný garant KC, odborný pracovník KC, pracovník KC. Príloha:

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/vyberove-konanie-na-3-pracovne-miesta/

Oznámenie – Matúš Štibrich

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/oznamenie-o-zasielke-obcanovi-ktoremu-bol-zruseny-trvaly-pobyt-verejna-vyhlaska-25/

Obec Lenartov vyhlasuje výberové konanie na 1. pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP). Príloha:

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/vyberove-konanie-a-1-pracovne-miesto/

Dávame Vám do pozornosti, že obec Lenartov vydala knihu Povesti a príbehy z Lenartova (zbierka 15 – tich povestí a legiend o Lenartove) – cena 3,50 €/ks A taktiež máte možnosť si znova zakúpiť Zbierku piesní z údolia Večného potoka – cena 4,50 €/ks   V ponuku sú aj reprezentačné predmety z príležitosti 590. výročia prvej …

Celý článok »

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/nove-vydania-knih/

FATIMA – Santiago de Compostela – Coimbra – Lisabon   V dňoch 19.5. – 24.5.2017 sa pútnici z Lenartova a Malcova vybrali v roku 100. výročia zjavenia vo Fatime na púť, kde sa v roku 1917  trom deťom zjavovala Panna Mária. Vo Fatime predniesli svoje modlitby v Kaplnke zjavení s milostivou sochou Panny Márie. Navštívili …

Celý článok »

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/put-lenartov-fatima/

7. augusta 2017 bol obci Lenartov darovaný obraz, ktorý namaľoval Patrik Kolbasa z Osikova. Nádherné zobrazenie kostola sv. Leonarda nenechá nikoho na pochybách, že to maľovala ruka hodná ocenenia. Syn nášho rodáka Jána Kolbasu dáva aj týmto najavo, že má talent od Boha. Jeho nádherné umelecké dielo bude umiestnené v priestoroch obecného úradu. Mladému maliarovi želáme …

Celý článok »

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/obec-lenartov-ziskala-nadherny-dar/

Oznámenie – Renáta Štibrichová

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/oznamenie-o-zasielke-obcanovi-ktoremu-bol-zruseny-trvaly-pobyt-verejna-vyhlaska-24/

Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa Zápisnica z otvárania obálok podaných prihlášok kandidátov Oboznámenie sa s prihláškami kandidátov Prezentácia kandidátov Voľba hlavného kontrolóra – verejné hlasovanie Návrh na uznesenie Záver Dokumenty zo zastupiteľstva: Účasť poslancov na zasadnutí OZ: Mená poslancov 01.08. Ján Beňa O Dušan Bilý O Ján Bortník O Jozef Cudrák O …

Celý článok »

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-01-08-2017-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/

Oznámenie – Matúš Štibrich

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/oznamenie-o-zasielke-obcanovi-ktoremu-bol-zruseny-trvaly-pobyt-verejna-vyhlaska-23/

Oznámenie – Matúš Štibrich

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/oznamenie-o-zasielke-obcanovi-ktoremu-bol-zruseny-trvaly-pobyt-verejna-vyhlaska-22/

Z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia bude prerušená distribúcia elektriny a to v dňoch: 22. august 2017 (utorok) od 06:40 hod. do 18:30 hod. (celá obec Lenartov) 23. august 2017 (streda) od 06:50 hod. do 18:30 hod. (celá obec Lenartov) 24. august 2017 (štvrtok) od 07:00 hod. do 18:30 hod. (celá obec Lenartov) 25. august 2017 (piatok) od 06:40 hod. do 18:30 hod. (celá obec Lenartov) 28. august 2017 (pondelok) od 06:40 hod. do 18:30 hod. (celá obec Lenartov)

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/prerusenie-distribucie-elektriny-4/

Starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 01.08.2017 (utorok) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa Zápisnica z otvárania obálok podaných prihlášok kandidátov Oboznámenie sa s prihláškami kandidátov Prezentácia kandidátov Voľba hlavného kontrolóra – verejné hlasovanie Návrh na …

Celý článok »

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/pozvanka-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-lenartove-19/

Obec Lenartov vypisuje konkurz na:  a.) voľné pracovné miesto v ZŠ Lenartov na pozíciu učiteľka/učiteľ I. stupňa  b.) voľné pracovné miesto v MŠ Lenartov na pozíciu učiteľka MŠ.   Podmienky:

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/vyhlasenie-konkurzu-na-volne-pracovne-miesta/

   

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/slavnosti-590-vyrocia-prvej-pisomnej-zmienky-o-lenartove/

Oznámenie – Patrik Štibrich

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/oznamenie-o-zasielke-obcanovi-ktoremu-bol-zruseny-trvaly-pobyt-verejna-vyhlaska-21/

Oznámenie – Patrik Štibrich

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/oznamenie-o-zasielke-obcanovi-ktoremu-bol-zruseny-trvaly-pobyt-verejna-vyhlaska-20/

Program zasadnutia: Otvorenie Kontrola plnenia uznesení Kúpa pozemku E KN 313/200 Predaj parciel pre účastníkov projektu DOM.ov na výstavbu rodinných domčekov Zastavovací plán – reparcelizácia parcely Schválenie vstupu obce do projektu cez dotácie ÚVPRK a do výzvy na sociálny podnik Návrh zápisu do kroniky obce za r. 2016 Odvolanie Urbárskej spoločnosti pozemkového spoločenstva Lenartov Rôzne – …

Celý článok »

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-13-07-2017-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/

Oznámenie – Renáta Štibrichová

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/oznamenie-o-zasielke-obcanovi-ktoremu-bol-zruseny-trvaly-pobyt-verejna-vyhlaska-19/

Starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 13.07.2017 (štvrtok) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom: Otvorenie Kontrola plnenia uznesení Kúpa pozemku E KN 313/200 Predaj parciel pre účastníkov projektu DOM.ov na výstavbu rodinných domčekov Zastavovací plán – reparcelizácia parcely Schválenie vstupu obce do …

Celý článok »

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/pozvanka-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-lenartove-18/

Z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia bude prerušená distribúcia elektriny a to v dňoch: 11. júl 2017 (utorok) od 06:50 hod. do 18:30 hod. (viď príloha) 12. júl 2017 (streda) od 06:40 hod. do 18:30 hod. (celá obec Lenartov) 13. júl 2017 (štvrtok) od 06:40 hod. do 18:30 hod. (celá obec Lenartov) 14. júl 2017 (piatok) od 06:40 hod. do 18:30 hod. (celá obec Lenartov) 17. júl 2017 (pondelok) od 06:40 hod. do 18:30 hod. (celá obec Lenartov) 23. …

Celý článok »

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/prerusenie-distribucie-elektriny-3/

Pokyn starostky k VZN č. 7/2015 - Vylepovanie plagátov (36.7 KiB) 14 VZN č. 7-2015 O vylepovaní volebných plagátov politických subjektov (133.0 KiB) 44 VUC-Slovensky (35.0 KiB) 17 VUC-Rómsky (37.0 KiB) 13

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/volby-do-organov-samospravnych-krajov-2017/

Odkaz: 

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/program-kina-zriedlo-jul-2017/

Členovia DHZO uskutočnia koncom mesiaca JÚL zber železa.  Preto žiadame občanov, ktorí majú doma železný odpad, aby sa nahlásili do konca mesiaca na obecnom úrade.

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/oznam-obcanom-2/

Oznámenie – Matúš Štibrich

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/oznamenie-o-zasielke-obcanovi-ktoremu-bol-zruseny-trvaly-pobyt-verejna-vyhlaska-18/

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/ponuka-prace/

              Naša školská knižnica poskytuje informácie nielen prostredníctvom knižnično-informačných fondov, ale vytvára rôzne kultúrno-vzdelávacie aktivity na podporu čitateľských záujmov a zmysluplné využívanie voľného času detí. Spolu so ZŠ sme sa zapojili do projektu „Čítajme lepšie“, kde sme boli úspešní a získali sme požadovanú dotáciu na nákup vhodného knižného fondu na obohatenie poskytovanej literatúry pre deti a mládež …

Celý článok »

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/aktivity-skolskej-kniznice-april-jun-2017/

Prosím predsedov spoločenských organizácii a občianskych združení v obci, aby do 30.6.2017 zaslali podklady pre zápis do kroniky za rok 2016 na email: m.frandoferova@gmail.com  ĎAKUJEM! Kronikárka obce

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/podklady-pre-zapis-do-kroniky/

ETICKÝ KÓDEX zamestnanca obce Lenartov (134.4 KiB) 42

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/eticky-kodex/

Oznámenie o zásielke č. 17 (115.8 KiB) 80

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/oznamenie-o-zasielke-obcanovi-ktoremu-bol-zruseny-trvaly-pobyt-verejna-vyhlaska-17/

Deti MŠ a žiaci ZŠ v Lenartove prežili pri príležitosti MDD opäť jeden nezabudnuteľný, zážitkový a poučný deň plný nových informácií a skúseností. Tentokrát to bolo s inštruktormi Bc. Medvecom a Bc. Marcinčinom s Falck Academy s.r.o. z Košíc, ktorí im pútavou formou sprostredkovali zásady  poskytovania 1. pomoci v život ohrozujúcich situáciách. Najprv zistili, či žiaci poznajú dôležité telefónne čísla a čo urobia, …

Celý článok »

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/mdd-so-zachranarmi/

Oznámenie o zásielke č. 16 (115.9 KiB) 77

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/oznamenie-o-zasielke-obcanovi-ktoremu-bol-zruseny-trvaly-pobyt-verejna-vyhlaska-16/

Oznámenie o zásielke č. 15 (116.0 KiB) 41

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/oznamenie-o-zasielke-obcanovi-ktoremu-bol-zruseny-trvaly-pobyt-verejna-vyhlaska-15/

Oznámenie o zásielke č. 14 (115.8 KiB) 21

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/oznamenie-o-zasielke-obcanovi-ktoremu-bol-zruseny-trvaly-pobyt-verejna-vyhlaska-14/

Oznámenie o zásielke č. 13 (116.3 KiB) 14

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/oznamenie-o-zasielke-obcanovi-ktoremu-bol-zruseny-trvaly-pobyt-verejna-vyhlaska-13/

Oznámenie o zásielke č. 12 (116.1 KiB) 10

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/oznamenie-o-zasielke-obcanovi-ktoremu-bol-zruseny-trvaly-pobyt-verejna-vyhlaska-12/

Oznámenie o zásielke č. 11 (119.9 KiB) 11

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/oznamenie-o-zasielke-obcanovi-ktoremu-bol-zruseny-trvaly-pobyt-verejna-vyhlaska-11/

Oznámenie o zásielke č. 10 (116.3 KiB) 13

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/oznamenie-o-zasielke-obcanovi-ktoremu-bol-zruseny-trvaly-pobyt-verejna-vyhlaska-10/

Oznámenie o zásielke č. 9 (116.2 KiB) 10

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/oznamenie-o-zasielke-obcanovi-ktoremu-bol-zruseny-trvaly-pobyt-verejna-vyhlaska-9/

Oznámenie o zásielke č. 8 (115.7 KiB) 10

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/oznamenie-o-zasielke-obcanovi-ktoremu-bol-zruseny-trvaly-pobyt-verejna-vyhlaska-8/

Oznámenie o zásielke č. 7 (116.0 KiB) 11

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/oznamenie-o-zasielke-obcanovi-ktoremu-bol-zruseny-trvaly-pobyt-verejna-vyhlaska-7/

Oznámenie o zásielke č. 6 (116.2 KiB) 9

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/oznamenie-o-zasielke-obcanovi-ktoremu-bol-zruseny-trvaly-pobyt-verejna-vyhlaska-6/

Oznámenie o zásielke č. 5 (116.2 KiB) 9

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/oznamenie-o-zasielke-obcanovi-ktoremu-bol-zruseny-trvaly-pobyt-verejna-vyhlaska-5/

Oznámenie o zásielke č. 4 (115.8 KiB) 11

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/oznamenie-o-zasielke-obcanovi-ktoremu-bol-zruseny-trvaly-pobyt-verejna-vyhlaska-4/

Oznámenie o zásielke č. 3 (116.4 KiB) 9

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/oznamenie-o-zasielke-obcanovi-ktoremu-bol-zruseny-trvaly-pobyt-verejna-vyhlaska-3/

Oznámenie o zásielke č. 2 (115.7 KiB) 9

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/oznamenie-o-zasielke-obcanovi-ktoremu-bol-zruseny-trvaly-pobyt-verejna-vyhlaska-2/

Oznámenie o zásielke č. 1 (115.8 KiB) 15

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/oznamenie-o-zasielke-obcanovi-ktoremu-bol-zruseny-trvaly-pobyt-verejna-vyhlaska/

Pripomínať si význam mlieka a mliečnych výrobkov pre zdravie človeka a neustále zdôrazňovať jeho mimoriadne výživové vlastnosti, sa lekári a odborníci z oblasti výživy rozhodli už v roku 1957. Mnohí z nás isto neviete, že Medzinárodný deň mlieka sa vždy oslavuje tretí májový utorok. Tento rok pripadol na 16.5.2017. Žiaci 3.A,4.A,4.B  (popoludňajšej zmeny) si tento deň pripomenuli …

Celý článok »

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/den-mlieka/

Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa Kontrola plnenia uznesení Záverečný účet obce za rok 2016 a Výročná správa Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2016 Návrh VZN č. 1/2017 o sociálnych službách poskytovaných v Komunitnom centre na území obce Lenartov Návrh VZN č. 2/2017 o podmienkach poskytovania dotácií …

Celý článok »

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-12-05-2017-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie miesta hlavného kontrolóra obce Lenartov.

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/vyberove-konanie-na-funkciu-hlavny-kontrolor-obce/

Obec Lenartov v spolupráci s Národnou transfúznou službou Prešov zrealizovala 4. ročník „lenartovskej kvapky krvi“ 12.5.2017 o 8:00 hod. darovanie krvi formou mobilného odberu v priestoroch malej sály OcÚ. Všetci dobre vieme, či už prostredníctvom médií, výziev nemocníc a transfúznych staníc, naliehavou prosbou rodinných príslušníkov ťažko chorých, že potreba krvi je veľká. Zdraví ľudia majú tisíce snov, tí ktorí zdraví …

Celý článok »

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/4-rocnik-lenartovskej-kvapky-krvi/

Ako ináč, keď nie spomienkou, úctou na tých, ktorí si to zaslúžia za 72 slobodných rokov, ako ináč, keď nie minútou ticha, zapáleným plamienkom sviečky vzdať úctu tým, ktorí položili svoj vlastný holý život za náš pokojný život v mieri, za šťastné a bezstarostné detstvo nás a našich detí. Asi takto a ešte oveľa dôstojnejšie …

Celý článok »

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/72-slobodnych-rokov-a-75-vyrocie-holokaustu/

 

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/obec-lenartov-medzi-nominovanymi-finalistami/

Starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 12.05.2017 (piatok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa Kontrola plnenia uznesení Záverečný účet obce za rok 2016 a Výročná správa Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za …

Celý článok »

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/pozvanka-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-lenartove-17/

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/zapis-deti-do-ms-2/

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/72-vyrocie-ukoncenia-ii-svetovej-vojny/

Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce (69.8 KiB) 32

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/navrh-vzn-o-podmienkach-poskytovania-dotacii/

Návrh VZN o sociálnych službách poskytovaných v komunitnom centre na území obce Lenartov (34.7 KiB) 53

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/navrh-vzn-o-socialnych-sluzbach/

Obec Lenartov v spolupráci s Národnou transfúznou službou Prešov pokračuje v 4. ročníku lenartovskej kvapky krvi – darovanie krvi formou mobilného odberu v priestoroch obecného úradu. Malá sála sa tak 12. mája 2017 zmení na dočasné odberové pracovisko      od 8:00 – 12:00 hod. Vítaní sú všetci, občania, zamestnanci obce, poslanci OcZ i návštevníci. …

Celý článok »

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/lenartovska-kvapka-krvi-3/

Jarná únava postihuje mnoho ľudí. Po zime je organizmus oslabený, chýbajú mu vitamíny a organizmus trpel aj nedostatkom svetla. Zdravie ovplyvňujeme svojim vlastným životným štýlom až na 80% a 20% sú ostatné vplyvy ako je dedičnosť a zdravotná starostlivosť. Zdravá strava je pre človeka dôležitá, obsahuje vitamíny, látky, ktoré nás chránia pred chorobami a priaznivo …

Celý článok »

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/zdrava-vyziva-alebo-preco-sa-stravovat-zdravo/

Je skvelé jarné počasie, slnko nádherne svieti, obloha je len kde-tu preťatá obláčikom a my sme sa s chuťou pustili do jarného upratovania. Aj keď nám školskú záhradu vyhrabala naša pani upratovačka, bolo ešte čo robiť. Pani učiteľky a asistenti s mladšími žiakmi zbierali papieriky a iné odpadky nielen v areáli školy, starší žiaci pleli skalky a vyhrabávali školský dvor. Nezabudli …

Celý článok »

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/den-zeme/

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov oznamuje, že v termíne od 24. apríla 2017 až do 7. mája 2017 sa uskutoční na celom území SR vakcinácia líšok proti besnote.  Takmer celé územie okresu Bardejov bude vykonané leteckým pokladaním vakcíny z letiska Poprad s denzitou pokladania 25 vakcinačných dávok na 1 km2. Návnada je čiernobielej farby, …

Celý článok »

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/oznamenie-o-vakcinacii-lisok-proti-besnote-jarna-kampan-2017/

Každý z nás potrebuje mať v živote blízkeho človeka, ktorý pri ňom stojí, podporuje ho a dodáva mu silu zvládnuť prekážky. Ak je potrebné mať priateľov počas bežných dní, o čo viac ich potrebuje pacient po diagnostikovaní onkologického ochorenia. A nielen on. Nesmieme zabúdať ani na partnerov, celú rodinu, pre ktorých sa stáva situácia rovnako náročnou. Aj obec Lenartov sa …

Celý článok »

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/den-narcisov-2017/

Svetový deň Rómov, ktorý si pripomíname 8. apríla, je vhodnou príležitosťou na to, aby sme si uvedomili, že nežijeme vedľa seba ale spolu, je príležitosťou na zlepšovanie vzťahov medzi majoritou a rómskym obyvateľstvom. Určite si všetci pamätáme nedávne koncerty speváčky Idy Kellarovej a Českej filharmónie s detským speváckym zborom Čhavorenge na futbalovom ihrisku v Lenartove. Pohľad zo zákulisia …

Celý článok »

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/cez-pozitivne-romske-vzory/

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/pozvanka-2/

I. kategória do 20 rokov: miesto – Peter Beňa ml. miesto – Jozef Cudrák miesto – Adam Hankovský II. kategória od 20 – 60 rokov: miesto – Marián Kašper miesto – Peter Beňa st. miesto – Ján Šandala II. kategória nad 60 rokov: miesto – Ján Bortník miesto – Jozef Leškovský miesto – Andrej Bľanda …

Celý článok »

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/vysledky-streleckej-sutaze/

Marec – mesiac kníh Vráťme knihy do nášho života   Už roky mesiac Marec spájame nielen s príchodom jari, ale aj s knihou. Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starších. Marec – mesiac knihy, bol prvý krát vyhlásený v roku 1955. Dnes úlohu Mateja Hrebendu plnia knižnice, ktoré sprístupňujú svoje knižné fondy …

Celý článok »

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/marec-mesiac-knih-a-aktivity-skolskej-kniznice/

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/zapis-deti-do-1-rocnika/

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/sutaz-v-zbere-zmiesanych-plastov/

Obec Lenartov dáva do pozornosti nezamestnaným občanom, že majú možnosť absolvovať opatrovateľský kurz v obci. Pri nahlásení dostatočného počtu nezamestnaných je možnosť získať akreditovaný kurz platný v celej EÚ. Záujemcovia nech sa nahlásia na OcÚ a to do piatku 24. marca 2017

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/moznost-ziskania-akreditovaneho-opatrovatelskeho-kurzu-v-obci/

Dobrá rómska víla Kesaj Kesaj – dobrá rómska víla, po líčku ma pohladila. Prišla ku mne potichučky, chytila mi obe rúčky. Čože ťa to zo sna budí? Ty sa bojíš bielych ľudí? Veď na farbe nezáleží, v každom z nás srdiečko leží. Aj jabĺčko červené, či zelené vždy šťavnaté chutné je. Ak v jabĺčku červík býva, sladký sníček …

Celý článok »

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/poviem-ti-basnicku/

Vyhlasovateľ:                            Obec Lenartov, ZBTČ SR – ZO Lenartov Organizačný výbor:                 Ing. Jana Bľandová, MBA, starostka obce – riaditeľka                                   …

Celý článok »

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/propozicie-streleckej-sutaze-v-strelbe-zo-vzduchovky-o-pohar-oslobodenia-obce-lenartov-43-rocnik-memorial-jozefa-kalatu-5-rocnik/

Program zasadnutia: Otvorenie Určenie zapisovateľa a voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia uznesení Projekt DOM.ov – zasadnutie komisie pre územné plánovanie a rozvoj Výstavba nájomných bytov – rómska osada – informácie  Kúpa pozemku na výstavbu nájomných bytov Vyhodnotenie dotazníka z decembra 2016 Plán práce kontrolnej činnosti HK na rok 2017 Schválená dotácia z …

Celý článok »

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-03-03-2017-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/

OZNAM Na základe upozornenia VSD, a.s. Košice, Vám oznamujeme, že z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia bude v našej obci v nasledovných dňoch prerušená distribúcia elektriny v čase od 07:50 – do 15:40 hod.   13. marec 2017 rómska osada 14. marec 2017 vedľajšia cesta – úsek od č. 26 po č. 91, …

Celý článok »

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/upozornenie-zmena-v-preruseni-distribucie-elektriny/

Výzva na predloženie cenovej ponuky: Príprava modelu nízkonákladového domu – projektová dokumentácia. Prílohy:

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/vyzva-na-predkladanie-ponuk-zakazka-s-nizkou-hodnotou-2/

Starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 03.03.2017 (piatok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom: Otvorenie Určenie zapisovateľa a voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia uznesení Projekt DOM.ov – zasadnutie komisie pre územné plánovanie a rozvoj Výstavba nájomných bytov – rómska …

Celý článok »

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/pozvanka-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-lenartove-16/

Okresný úrad Bardejov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Vás upozorňuje na kontrolu lehoty platnosti TECHNICKEJ KONTROLY a EMISNEJ KONTROLY motorových vozidiel, nakoľko nesplnenie si povinnosti podrobiť vozidlo TK, EK pravidelnej v ustanovených lehotách je postihované pokutou vo výške 165,- €. Včasnou kontrolou platnosti protokolov a podrobením vozidla TK, EK pravidelnej v lehote je možné …

Celý článok »

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/oznam-8/

Tento rok Farnosť sv. Leonarda v Lenartove organizuje Dekanátne stretnutie mládeže. Termín stretnutia je 18. marec 2017 (sobota pred Treťou pôstnou nedeľou). Začneme sv. omšou v kostole v Lenartove o 10:00 hod. (kazateľom bude vdp. Peter Sepeši, farár v Kamenici nad Cirochou). Po sv. omši sa premiestnime do Kultúrneho domu, kde bude registrácia. Hneď po nej …

Celý článok »

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/dekanatne-stretnutie-mladych/

Milé dámy, predstavitelia strany SMER – sociálna demokracia  Vás srdečne pozývajú na oslavu Vášho sviatku. MODERUJE: Peter Kočiš ÚČINKUJÚ: La Gioia, Modus, Čarovné ostrohy 26. FEBRUÁRA 2017 o 15:00 hod.  BARDEJOV – ŠPORTOVÁ HALA Vstup ZDARMA!

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/mdz-2017-v-bardejove/

10 – 20 týždňové mladé nosnice a kohúty 5,00 – 6,50 €/kus 1-ročné nosnice – červené a biele 2,70 €/kus Brojlerové kurčatá (1,5 – 2,5 kg) 1,80 €/kg Brojlerové kurčatá 1 kg – na ďalší chov 2,20 €/kus Morky 2 kg – 5 kg na dochovanie 10,00 – 14,00 €/kus NOVINKA: Predaj z dvora – …

Celý článok »

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/predaj-zivej-hydiny/

Občianske združenie SuperOčko Vás pozýva na zdravotnícku akciu BEZPLATNÉ MERANIE ZRAKU Kvalifikovaný odborník Vám zmeria zrak a odporučí dioptrie. Pomôžeme Vám pri výbere nových okuliarov a to za NAJLEPŠIE CENY. KEDY: 01.03.2017, 9:15 – 10-45 hod. KDE: KOMUNITNÉ CENTRUM MAJÁK – LENARTOV Príďte sa presvedčiť sami! Tešíme sa na Vás!

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/bezplatne-meranie-zraku/

Union zdravotná poisťovňa, a.s. na rok 2016 vyhlásila pre malé firmy súťaž ,,Zdravá firma roka 2016.” Cieľom súťaže  bolo podnietiť firmy na Slovensku, aby sa viac zaujímali o zdravie svojich zamestnancov, podporili a ocenili ich v konaní smerujúcom k prevencii a osvete zdravého životného štýlu. Medzi účastníkmi súťaže sme nechýbali ani my, ako obec Lenartov, …

Celý článok »

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/robime-vsetko-pre-zdravie-svojich-zamestnancov/

Výzva na predloženie cenovej ponuky pre projekt: Interiérové vybavenie na akciu: Komunitné centrum v obci Lenartov. Príloha:

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/vyzva-na-predkladanie-ponuk-zakazka-s-nizkou-hodnotou/

Po tretí krát zorganizovala obec Lenartov a Farský úrad Lenartov kresťanský ples, ktorý stále viac a viac nachádza svojich priaznivcov. Účastníci plesu zakúsili chuť kvalitnej plesovej zábavy spojenej s filantropickým cieľom, nakoľko celý výťažok z plesu – 805,00 € putoval na obnovu kostola sv. Leonarda v Lenartove. Teší nás stúpajúci záujem plesajúcich, o čom svedčí …

Celý článok »

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/aj-3-krestansky-ples-v-lenartove-bol-uspesny/

Príloha:

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/list-prezidenta-slovenskej-republiky-starostke-obce/

V zime sa nám často naskytne obraz malého, smutného vtáčika, ktorý v mrazivom počasí hľadá  aspoň malý kúsok niečoho, čo by mohol zjesť. Vtedy sa v mnohých z nás pohne svedomie a túžime pre týchto bezmocných tvorov niečo urobiť. Preto Základná škola Lenartov a Komunitné centrum Maják vyhlásili pre všetky deti z obce súťaž o najkrajšiu vtáčiu búdku. Počas mesiacov december 2016 …

Celý článok »

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/sutaz-o-najkrajsiu-vtaciu-budku/

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/vyvoj-poplatku-za-pristup-do-distribucnej-sustavy-vsd-a-s/

Výzva na predkladanie ponúk – Vypracovanie projektovej dokumentácie výstavby chodníkov v obci okolo cesty 1/77 – I. etapa.    Výzva:

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/vyzva-na-predkladanie-ponuk-4/

Výzva na predkladanie ponúk – Dodávka štiepaného dreva, určeného na vykurovanie.   Výzva:

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/vyzva-na-predkladanie-ponuk-3/

Staršie články «