Print this Článok

V Lenartove si uctili seniorov

          Október – mesiac, keď sme k svojim starkým milší, ohľaduplnejší, láskavejší a pozornejší. Prečo práve vtedy? Hádam preto, že je mesiacom úcty k starším, viac sa o nich hovorí, viac sú v popredí. Mestá a obce pripravujú pre nich príjemné posedenia. Aj u nás v Lenartove sa každoročne v tomto čase stretávajú naši seniori s vedením obce na takom posedení. Nie inak tomu bolo v sobotu 17. októbra 2015, keď pozvanie pani starostky a poslancov OcZ prijalo okolo 80 seniorov. Sviatočné popoludnie otvorila starostka obce Ing. Jana Bľandová, zároveň privítala prítomných, zvlášť duchovného otca, od ktorého odovzdala pozdrav všetkým a v slávnostnom príhovore sa prihovorila milým slovom. Ocenila ich prácu v prospech ich rodín, pri zveľaďovaní našej obce a uistila ich, že nikdy na nich vedenie obce nezabudne, povzbudila ich, aby sa necítili sami a opustení a popriala im pokojnú, dlhú a požehnanú jeseň ich života. Po slávnostnom príhovore už slovo patrilo našim deťom a mládeži z MŠ, zo ZŠ, ďalšim deťom z obce a deťom a mládeži z Komunitného centra Maják. Program bol bohatý, od básničiek, cez pesničky ku karičke, k hre na hudobných nástrojoch, až po biblický príbeh. Každý hľadal to svoje, jemu blízke. Deti boli odmenené od svojich starkých mohutným potleskom a od pani starostky sladkosťou a vecným darčekom. Ako to už býva, po oficiálnej časti nasledovala slávnostná večera s bohatým občerstvením a milým prekvapením, keď našich drahých prišla pozdraviť a humorným slovom rozveseliť zábavná dvojica Milan Špirko a Ján Labovský z Kurova. Stretli sa tí, ktorí sa stretnú každý deň, ale stretli sa aj tí, ktorí sa už nevideli pár rokov. Ej, ako dobre im padla tá chvíľa, keď si pospomínali na svoje mladé roky, na roky strávené v spoločnom zamestnaní. Nechýbal spoločný spev a veselá vrava. Škoda, že čas sa nedá zastaviť, povedal si nie jeden z nich. Nechcelo sa im veru pobrať domov. Slová vďaky pani starostke a poslancom zneli z nie jedných úst. Určite sa ich srdcia naplnili pokojom a radosťou. Iste si uvedomili, že Obec na nich nezabúda, že je im vďačná za každý prežitý deň naplnený dobrou prácou, dobrým slovom a statočným skutkom. Pri odchode si každý z rúk starostky obce odniesol do svojho domova voňavú levanduľu v plátennom vrecúšku, na ktorom sa týčila dominanta nášho Lenartova: Kostol sv. Leonarda.

            Nájdime si čas a vypočujme svojich starkých, veď možno veľa krát by sme sa od nich naučili veľa užitočného. No keď ich okríkneme, ostáva to dobré kdesi nevyslovené. Buďme hrdí na našich starých rodičov a uvedomme si, že aj my budeme raz na ich miestach.

 

Text: Mgr. Mária Frandoferová

                                                                                              Foto: Mgr. Jana Frandoferová

Fotogaléria:

Videné: 610 krát

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/v-lenartove-si-uctili-seniorov/Show Buttons
Hide Buttons