Aktualizované: 12.04.2017

Print this Stránka

Školský časopis Slnečnica

 

ZŠ Lenartov vydáva školský  časopis Slnečnica od šk. roka 2011/2012 dvakrát ročne.
Prečo tento názov? Vychádza z prirodzených potrieb našich žiakov, z prostredia, v ktorom vyrastajú, z prírody. 
Zamyslime sa, čo je pre nich dôležitejšou hodnotou, čomu by dali prednosť na vyučovaní.  Svetu vedomostí a poznatkov v knihách, alebo sile slnka, ktorá otáča hlavu slnečnice?

 

Časopis:

Slnečnica - č 1 (2.9 MiB) 115 Slnečnica - č 2 (4.2 MiB) 115 Slnečnica - č 3 (12.8 MiB) 112 Slnečnica - č 4 (24.9 MiB) 92 Slnečnica - č 5 (41.9 MiB) 98 Slnečnica - č 6 (15.5 MiB) 180 Slnečnica - č 7 (15.3 MiB) 112 Slnečnica - č 8 (4.6 MiB) 109 Slnečnica - č 9 (11.9 MiB) 99 Slnečnica - č 10 (7.4 MiB) 118 Slnečnica č 11 (1.3 MiB) 57 Slnečnica č. 12 (1.6 MiB) 32

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/skolsky-casopis-slnecnica/