Aktualizované: 15.11.2017

Print this Stránka

Obecné zastupiteľstvo

Important!

2017

 Prehľad zasadnutí OZ:

         Zasadnutie OZ konané dňa 03. marca 2017 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

         Zasadnutie OZ konané dňa 12. mája 2017 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

         Zasadnutie OZ konané dňa 13. júla 2017 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

         Zasadnutie OZ konané dňa 01. augusta 2017 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

         Zasadnutie OZ konané dňa 27. októbra 2017 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

Poslanci obecného zastupiteľstva a ich účasť na zasadnutiach OZ v roku 2017

 

Mená poslancov 3.3. 12.5. 13.7. 1.8. 27.10.
Ján Beňa O O O O O
Dušan Bilý O O O O O
Ján Bortník O O O O O
Jozef Cudrák O O X O O
Ján Frandofer O O O O O
Dana Chomjaková O O X O O
Jozef Leškovský O X O O O
Ján Šandala O O O O O
Rastislav Štibrich X O X O O

 

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu
*** – mimoriadné zasadnutie

 

 


 

Important!

2016

 Prehľad zasadnutí OZ:

 1. Zasadnutie OZ konané dňa 13. februára 2016 v zasadačke obecného úradu v Lenartove
 2. Mimoriadne zasadnutie OZ konané dňa 18. februára 2016 v zasadačke obecného úradu v Lenartove
 3. Zasadnutie OZ konané dňa 10. mája 2016 v zasadačke obecného úradu v Lenartove
 4. Zasadnutie OZ konané dňa 31. augusta 2016 v zasadačke obecného úradu v Lenartove
 5. Zasadnutie OZ konané dňa 16. septembra 2016 v zasadačke obecného úradu v Lenartove
 6. Zasadnutie OZ konané dňa 11. novembra 2016 v zasadačke obecného úradu v Lenartove
 7. Zasadnutie OZ konané dňa 15. decembra 2016 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

 

Poslanci obecného zastupiteľstva a ich účasť na zasadnutiach OZ v roku 2016

 

Mená poslancov 13.2 18.2 10.5 31.8 16.9 11.11 15.12
Ján Beňa O O O O O O O
Dušan Bilý O X O X O O O
Ján Bortník O O O O O O O
Jozef Cudrák X O O O O X O
Ján Frandofer O X O X O O O
Dana Chomjaková X X X O O O O
Jozef Leškovský O O O O O O O
Ján Šandala O O O O O O X
Rastislav Štibrich O O O O O O O

 

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu
*** – mimoriadné zasadnutie

 

 


 

Important!

2015

Prehľad zasadnutí OZ:

 1. Zasadnutie OZ konané dňa 12. februára 2015 v zasadačke obecného úradu v Lenartove
 2. Zasadnutie OZ konané dňa 17. februára 2015 v zasadačke obecného úradu v Lenartove
 3. Zasadnutie OZ konané dňa 24. apríla 2015 v zasadačke obecného úradu v Lenartove
 4. Zasadnutie OZ konané dňa 21. mája 2015 v zasadačke obecného úradu v Lenartove
 5. Zasadnutie OZ konané dňa 24. júla 2015 v zasadačke obecného úradu v Lenartove – bez uznášaniaschopnosti
 6. Zasadnutie OZ konané dňa 28. júla 2015 v zasadačke obecného úradu v Lenartove
 7. Zasadnutie OZ konané dňa 4. septembra 2015 v zasadačke obecného úradu v Lenartove
 8. Zasadnutie OZ konané dňa 27. septembra 2015 v zasadačke obecného úradu v Lenartove
 9. Zasadnutie OZ konané dňa 16. novembra 2015 v zasadačke obecného úradu v Lenartove
 10. Zasadnutie OZ konané dňa 29. decembra 2015 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

Poslanci obecného zastupiteľstva a ich účasť na zasadnutiach OZ v roku 2015

 

Mená poslancov 12.2 17.2 24.4 21.5 24.7 28.7 4.9 27.9 16.11 29.12
Ján Beňa O O O O O O O O O O
Dušan Bilý             * X O O
Ľudovít Billý **
Ján Bortník O O O O O O O O O O
Jozef Cudrák X O O O X O O O O O
Ján Frandofer O O O O X X O O O O
Dana Chomjaková             * O O O
Patrik Chomjak   * O O **
Jozef Leškovský O O O O X O O O O O
Ján Šandala O X O O X X O O O O
Rastislav Štibrich O O O O X O O O O O

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu
*** – mimoriadné zasadnutie

 

 


 

 

Important!

2014

Prehľad zasadnutí  OZ:

 1. Zasadnutie OZ konané dňa 24. januára 2014 v zasadačke obecného úradu v Lenartove
 2. Zasadnutie OZ konané dňa 28. februára 2014 v zasadačke obecného úradu v Lenartove
 3. Zasadnutie OZ konané dňa 1. mája 2014 v zasadačke obecného úradu v Lenartove
 4. Zasadnutie OZ konané dňa 11. júna 2014 v zasadačke obecného úradu v Lenartove
 5. Zasadnutie OZ konané dňa 4. júla 2014 v zasadačke obecného úradu v Lenartove
 6. Zasadnutie OZ konané dňa 7. augusta 2014 v zasadačke obecného úradu v Lenartove
 7. Zasadnutie OZ konané dňa 12. novembra 2014 v zasadačke obecného úradu v Lenartove
 8. Zasadnutie OZ konané dňa 12. decembra 2014 v zasadačke obecného úradu v Lenartove – ustanovujúce
 9. Zasadnutie OZ konané dňa 12. decembra 2014 v zasadačke obecného úradu v Lenartove
 10. Zasadnutie OZ konané dňa 30. decembra 2014 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

Poslanci obecného zastupiteľstva a ich účasť na zasadnutiach OZ v roku 2014

 

Mená poslancov 24.1 28.2 1.5 11.6 4.7 7.8 6.11 12.11 12.12 12.12 30.12
Ján Beňa O O O O O O O O * O O
Ľudovít Billý                 * O O
Anton Bilý                 * O O
Ján Bortník O O O O O O O O * O O
Jozef Cudrák                 * O O
Ján Frandofer                 * O O
Veronika Barbuľáková O O X O O X O O **
Jozef Leškovský O X O O O O O O ** * X
Michal Chomjak O O X O O O O O **
Marián Bilý O O O O O O O O **
Martin Bilý                 * **
Dušan Bilý O O O O O O X X **
Ján Šandala O O O O O O X O * O X
Rastislav Štibrich                 * O O
František Cundra O O O O O O O O **

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu
*** – mimoriadné zasadnutie

 

 


 

Important!

2013

Prehľad zasadnutí  OZ:

 1. Zasadnutie OZ konané dňa 05. januára 2013 v zasadačke obecného úradu v Lenartove
 2. Zasadnutie OZ konané dňa 22. februára 2013 v zasadačke obecného úradu v Lenartove
 3. Zasadnutie OZ konané dňa 22. apríla 2013 v zasadačke obecného úradu v Lenartove
 4. Zasadnutie OZ konané dňa 18. mája 2013 v zasadačke obecného úrade v Lenartove
 5. Zasadnutie OZ konané dňa 23. júna 2013 v zasadačke obecného úrade v Lenartove
 6. Zasadnutie OZ konané dňa 30. augusta 2013 v zasadačke obecného úradu v Lenartove
 7. Zasadnutie OZ konané dňa 25. októbra 2013 v zasadačke obecného úradu v Lenartove
 8. Zasadnutie OZ konané dňa 6. decembra 2013 v zasadačke obecného úradu v Lenartove
 9. Zasadnutie OZ konané dňa 30. decembra 2013 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

 

Poslanci obecného zastupiteľstva a ich účasť na zasadnutiach OZ v roku 2013

 

Mená poslancov 5.1. 22.2 26.4 18.5 23.6 30.8 25.10 6.12 30.12
Ján Beňa O O O O O O O O O
Ján Bortník O O O O O O O O O
Veronika Barbuľáková X X O X O O X O X
Jozef Leškovský O O O X X O O O O
Michal Chomjak X O O X O X O O O
Marián Bilý O O O O O O O O O
Dušan Bilý O* O O O O O O O X
Ján Šandala O O O O O O O O O
František Cundra O X O O O O O O O

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu
*** – mimoriadné zasadnutie

 


 

Important!

2012

Poslanci obecného zastupiteľstva a ich účasť na zasadnutiach OZ v roku 2012

 

Mená poslancov 24.2. 22.3 27.4 15.6 27.7 16.8 29.8 27.10 07.12 28.12
Ján Beňa O O O O O   O O O O
Ján Bortník O X O X O   O O O O
Veronika Barbuľáková O O O O X   O O O X
Jozef Leškovský O O O O O   O O O O
Michal Chomjak X O O X O   O O O O
Marián Bilý O O O O O   O O O O
Ján Šandala X X O O X   O O X O
František Cundra O O O O O   O O O O
Monika Beňová O O O O X   X X X O

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu
*** – mimoriadné zasadnutie

 

 

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/samosprava/obecne-zastupitelstvo/Show Buttons
Hide Buttons