Aktualizované: 29.12.2016

Print this Stránka

Vnútorné smernice obce

2017

NázovVeľkosťStiahnutí
NázovVeľkosťStiahnutí
Smernica 2 - Zásady vybavovania sťažností a petícií a vedení evidencie priestupkov v podmienkach obce Lenartov (280.7 KiB) 8
Smernica 3 - O verejnom obstarávaní (128.4 KiB) 12

2016

NázovVeľkosťStiahnutí
NázovVeľkosťStiahnutí
Smernica 1 - Základná finančná kontrola (120.7 KiB) 202
Smernica 2 - Sociálny fond (106.2 KiB) 1351
Smernica 4 - Používanie pečiatok (154.6 KiB) 875
Smernica 5 - Cestovné náhrady (226.3 KiB) 449
Smernica 6 - Obeh účtovných dokladov (141.9 KiB) 283
Smernica 7 - O úradnej korešpondencii (219.0 KiB) 185
Smernica 10 - Zásady používania služobných motorových vozidiel (156.3 KiB) 165
Smernica 3 - Registratúrny poriadok (274.7 KiB) 75
Smernica 8 - Pitný režim (99.3 KiB) 166
Smernica 9 - Postup verejného obstarávania (121.9 KiB) 54

2015

NázovVeľkosťStiahnutí
NázovVeľkosťStiahnutí
01-2015 Smernica Súpisné čísla (109.3 KiB) 219
02-2015 Smernica Zásad Odmeňovania Poslancov Obecného Zastupiteľstva V Lenartove (105.7 KiB) 190
03-2015 Smernica O škodovej Udalosti (101.6 KiB) 233
04-2015 Smernica Protispoloč činnosť (95.6 KiB) 157
05-2015 Smernica Predb Finančná Kontrola (169.2 KiB) 572

2014

Pre rok 2014 nie sú žiadne vnútorné smernice

2013

NázovVeľkosťStiahnutí
NázovVeľkosťStiahnutí
Bezpečnostná smernica obce Lenartov (136.0 KiB) 641
Smernica pre užívanie nebytových priestorov 1-2013 (99.2 KiB) 704

2012

Pre rok 2012 nie sú žiadne vnútorné smernice

2011

NázovVeľkosťStiahnutí
NázovVeľkosťStiahnutí
Poriadok Odmenovania Zamestnancov Obce Lenartrov (143.1 KiB) 712
Pracovny Poriadok Pre Pedagogickych Zamestnancov A Ostatnych Zamestnancov Skol A Skolskych Zariadeni (333.7 KiB) 221
Pracovny Poriadok Zamestnancov Obce Lenartov (193.8 KiB) 564
Smernica Na Ochranu Majetku Obce (149.0 KiB) 723
Smernica Na Vydanie Rybarskeho Listka (109.8 KiB) 356
Smernica Na Vykonanie Inventarizacie (214.0 KiB) 560
Smernica O Postupe Pri Vyplnovani Predkladani Vyhodnocovani A Uchovavani Majetkoveho Priznania A O Konani Vo Veciach Majetkoveho Priznania (170.7 KiB) 1189
Smernica O Stravovani Zamestnancov Ou Pocas Letnych Prazdnin (119.8 KiB) 256
Spisovy A Skartacny Poriadok Obecneho Uradu V Lenartove (413.5 KiB) 799
Vedenie Pokladnice Obce (132.8 KiB) 574
Zasady Financneho Hospodarenia Obce Lenartov (163.9 KiB) 226
Zasady Hospodarenia A Nakladania S Majetkom Obce Lenartov (137.6 KiB) 203
Zasady Odmenovania Poslancov Obceneho Zastupitelstva (109.4 KiB) 241
Zasady Postupu Pri Vybavovani Staznosti V Podmienkach Obce Lenartov (270.1 KiB) 239
Zasady Vykonu Kontroly V Podmienkach Obce Lenartov (153.6 KiB) 458

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/samosprava/obecne-dokumenty/vnutorne-smernice-obce/Show Buttons
Hide Buttons