Aktualizované: 24.10.2017

Print this Stránka

Redakcia informačného občasníka “Lenartovčan”

Redakčná rada:

Ing. Jana Bľandová, MBA
Mgr. Eva Nováková
Mgr. Michaela Mokrišová
Mgr. Mária Frandoferová
Mgr. Jana Vašičkaninová

Grafické spracovanie:

Obecný úrad Lenartov

Vydáva:

Obec Lenartov

Lenartovčan 1/2013

Lenartovčan 4/2014

Lenartovčan 5/2014

Lenartovčan 6/2015

Lenartovčan7/2015

Lenartovčan 8/2016

Lenartovčan 9/2016

Lenartovčan 10/2016

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/redakcia-lenartovcan/Show Buttons
Hide Buttons