Aktualizované: 03.11.2017

Print this Stránka

Projekty

Podávané projekty od 1.1.2017

 1. Žiadosť o poskytnutie dotácie ,,Oprava domu smútku spojená s výmenou chladiaceho boxu.”
 2. Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v r. 2017 ,,Antidiskriminačný koncert. Všetci sme si rovní, aj keď sme farbou pleti rôzni.”
 3. ,,NP ÚSV ROS” – Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík.
 4. Výzva: OPLZ-P06-SC613-2016-2 / ,,Výstavba nových komunitných centier v obciach s prítomnosťou MRK”
 5. Žiadosť o nenávratný príspevok (finančný) k projektu ,,Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK I.”
 6. NP VAOTP-2-AČ formou MOS §52 ,,Žiadosť o zabezpečenie AČ a o poskytnutie príspevku na činnosť – ,,MOS”
 7. Žiadosť o poskytnutie dotácií v pôsobnosti MF SR ,,Inštalácia vzduchotechnického zariadenia / rekuperačnej jednotky do sály kultúrneho domu v obci.”
 8. Žiadosť o grant ,,Zachráňme kaplnku pre ďalšie generácie”
 9. Žiadosť o poskytnutie dotácie z PSK ,,Zachráňme lenartovský kroj ako dedičstvo našich otcov.”
 10. Žiadosť o zapojenie sa do NP Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – I. etapa
 11. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok ,,Vybudovanie stojísk a sanácia nezákonne umiestneného odpadu v obci Lenartov”
 12. Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu ,,Interaktívne prednášky a domáce tiesňové volania pre seniorov.” (prevencia kriminality)
 13. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku v rámci NP ,,Praxou k zamestnaniu” §54
 14. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok ,,MOPS” – Miestne občianske poriadkové služby
 15. Žiadosť o NFP ,,Prevencia a eliminácia diskriminácie v školskom prostredí využitím aktívnej osvety a kombinovaného poradenstva”
 16. Výzva VII/2017 a Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity
 17. Žiadosť o grant ,,Chcem urobiť dobrý skutok”
 18. Podpora a prístup k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných MRK pomocou vodovodov, studní a úpravní povrchových vôd ,,Zlepšenie prístupu k pitnej vode obyvateľov MRK v obci Lenartov”
 19. NP MRK MŠ (Národný projekt – Podpora predprimárneho vzdelávania deti z MRK)

Podávané projekty od 1.1.2016

 1. MF SR BA – Žiadosť o poskytnutie dotácie – ,,Oprava sály kultúrneho domu, spojená s výmenou elektroinštalácie a izolácie podlahy”
 2. MV SR – Projektová dokumentácie – Žiadosť o dotáciu zo ŠR – Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov I. etapa chodníky okolo cesty I/77
 3. ÚPSVaR – Praxou k zamestnaniu (§54 zákona 5/2004)
 4. ÚPSVaR – Šanca na zamestnanie (§54 zákona 5/2004)
 5. Nadácia Allianz – ,,Nechaj sa vidieť a buď videný!” (ochrana a bezpečnosť obyvateľstva)
 6. ÚPSVaR – Žiadosť o zabezpečenie AČ formou MOS – §52 (1.3.-31.8.2016)
 7. PSK – Príprava projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kultúrneho domu
 8. Výzva USVRK-OKA-2016/000 803 Pilotný projekt prestupného bývania v obci Lenartov – MRK
 9. ÚPSVaR – Žiadosť o zabezpečenie AČ formou MOS – §52 (1.10.-31.12.2016)
 10. Žiadosť o dar – ,,Revitalizácia miesta dopadu meteoritu v Lenartove”
 11. Envirofond – Program obnovy dediny – Žiadosť o dotáciu ,,Revitalizácia miesta dopadu meteoritu.”
 12. Nadácia Ekopolis – Žiadosť o grant ,,Slnečné hodiny – oáza prepojenia histórie a plynutia času.”
 13. Fond na podporu umenia – Žiadosť o poskytnutie dotácie z FPU – ,,Povesti a príbehy z Lenartova.”
 14. ENVIROFOND – Žiadosť o poskytnutie dotácie pre rok 2017 – ,,Výmena zdroja vykurovania v MŠ a OÚ Lenartov.” 

Podávané projekty od 1.1. 2015

 1. IAZaSI – Komunitné centrá
 2. Projekt ÚPSVaR – Aktivačné práce (VPP 170 UoZ / 2.1.2015 – 30.6.2015)
 3. Projekt ÚPSVaR – Dobrovoľnícka služba §52a (1.3.2015 – 31.8.2015)
 4. Projekt ÚPSVaR – Aktivačné práce formou MOS §52 (1.3.2015 – 31.8.2015)
 5. Výstavba multifunkčného ihriska (33×18) s umelým povrchom
 6. Projekt ÚPSVaR – Dobrovoľnícka služba §52a (1.7.2015 – 31.12.2015)
 7. Deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia v rómskej osade Lenartov
 8. IAZaSI – Vytvorenie nových pracovných miest pre MRK
 9. IAZaSI – Rómske občianske hliadky pre obec Lenartov
 10. IAZaSI – Sociálne a zdravotné služby bližšie k ľuďom – Občianska hliadka
 11. Projekt ÚPSVaR – Chránená dielňa – preobsadenie
 12. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie – rekonštrukcia 18 b.j.
 13. Náučno-oddychový park Rozprávkovo ,,Náš rozprávkový park”
 14. Kamerový systém
 15. Žiadosť o dotáciu pre ZŠ a KC ,,Pišta Lakatoš v Lenartove”
 16. Kultúra národných menšín
 17. Prevencia kriminality v obci Lenartov vybudovaním kamerového systému
 18. Ekoobec 2015 – Energetický audit budov vo vlastníctve miest a obcí
 19. Projekt ÚPSVaR – Aktivačné práce formou MOS §52 (1.9.2015 – 31.12.2015)
 20. Národný projekt “Take away”
 21. Slnečné hodiny

Podávané projekty od 1.1. 2014

 1. Rekonštrukcia verejného rozhlasu
 2. Projekt ÚPSVaR – Miestna a regionálna zamestnanosť §50j (protipovodňový)
 3. Projekt ÚPSVaR – Dobrovoľnícka služba §52a
 4. Zachovajme dedičstvo našich otcov alebo 1. remeselné trhy v Lenartove
 5. Detské ihrisko – miesto radosti a šantenia
 6. Remeselné víkendy s našimi seniormi
 7. Zriadenie obecnej posilňovne a fitnescentra
 8. Projekt ÚPSVaR – Aktivačná činnosť (UoZ – 32 hod.)
 9. Projektový dokumentácia pre výstavbu bytov nižšieho štandardu pre MRK
 10. Projekt ÚPSVaR – Aktivačná činnosť formou MOS §52
 11. IAZaSI – Sociálne a zdravotné služby bližšie k ľuďom – Občianska hliadka
 12. Zvýšenie energetickej účinnosti budovy OÚ a MŠ + Stavebné povolenie

 

Podávané projekty od 1.1. 2013

 1. Hliadka mladých hasičov – cesta k zodpovednému správaniu sa všetkých
 2. Vzdelaním a prevenciou za bezpečnú obec
 3. Uchovanie a prezentácia tradičnej rómskej a ľudovej hudby v našej obci
 4. Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bardejov – Horná Topľa
 5. Národný projekt NP XX – Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve
 6. Postavme pamätník človeku s veľkým srdcom – misionárovi na Papua Nová Guinea
 7. Odkryme tajomstvo dopadu Lenartovského meteoritu
 8. Postavme pamätník človeku s veľkým srdcom – neformálna skupina z Lenartova
 9. FSR – terénna sociálna práca
 10. Rómska mládež v akcii
 11. Národný projekt NP XX – Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve
 12. Malá obecná služba
 13. Sociálne a zdravotné služby bližšie k ľuďom “Terénny zdravotný asistent”
 14. Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK – 2
 15. Lenartov vytvára nové pracovné miesta pre marginalizovanú rómsku komunitu
 16. Projektová dokumentácia pre výstavbu rodinných domov pre marginalizovanú rómsku komunitu
 17. Prístavba požiarnej zbrojnice
 18. História a súčasnosť našej obce
 19. Vytvorenie nových pracovných miest pre marginalizovanú rómsku komunitu.
 20. Ako si vysadíme, tak budeme mať.
 21. Zelené oázy – naša komunitná záhrada je našou prírodnou lekárňou.
 22. FSR – rómske občianske hliadky pre obec Lenartov.
 23. Vytvorme si zelený kút – zónu oddychu a relaxu.

 Aktualizované 13.12.2013

Podávané projekty od 30.1. 2012

 1. Rusadle na dedine
 2. Komunitná záhrada pre všetkých
 3. Spoločne pre región ” verejné priestrantstvo – vec verejná “
 4. Bezpečný podnik
 5. Šanca pre náš región ” verejná zeleň – naša vizitka “
 6. Chránená dielňa
 7. Kultúra – nehmotné kultúrne dedičstvo – živá kultúra
 8. Šport – výstavba, rekonštrukcia  a opravy športovísk a ich vybavenie športovým zariadením
 9. Výstavba kovových prístreškov na drevo
 10. Terénna sociálna práca v obci Lenartov
 11. Realizácia opatrení na ochranu pred povodňami a riešenia následkov mimoriadnej situácie
 12. “Zelená energia – zdravé životné prostredie”
 13. “Výmena “očí” bytového domu a jeho skrášlenie”
 14. “Obnovenie furmánskej cesty”

Podávané projekty od 15.7. 2011

 1. Potravinová pomoc
 2. Prevencia pred povodňami
 3. Poďme spolu do školy
 4. Dajme rómom loptu
 5. Na valale dobre, na valale chutne
 6. Náš vidiek

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/projekty-2/Show Buttons
Hide Buttons