Automatický koncept » Obec Lenartov

Detaily objednávky


-

Poradové číslo:
1.

Predmet:
Tonery CANON

Cena:
26,91 €

Dodávateľ:
Phobosstudio, SNP 1155/21, 972 01 Bojnice

Dodávateľ IČO:
41596404

Odberateľ:
Obec Lenartov, Lenartov 37, 086 06 Malcov

Odberateľ IČO:
00322270

Dátum vystavenia:
04.01.2017

Meno osoby, ktorá objednávku podpísala:
-

Funkcia osoby, ktorá zmluvu podpísala:
-

Naspäť na objednávky