Informácie pre občanov

1
Správne odpovede: 1. Od ktorého roku začína zápis vo farskej  matrike v Lenartove?      A....
1
Obec Lenartov vyhlasuje výberové konanie na  3. pracovné miesta na plný pracovný úväzok - odborný garant KC, odborný...
1
Oznámenie - Matúš Štibrich [wpfilebase tag=file id=820 tpl=pdf...
1
Obec Lenartov vyhlasuje výberové konanie na 1. pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP). Príloha: [wpfilebase...
1
Dávame Vám do pozornosti, že obec Lenartov vydala knihu Povesti a príbehy z Lenartova (zbierka 15 - tich povestí a legiend o...
1
Oznámenie - Renáta Štibrichová [wpfilebase tag=file id=817 tpl=pdf...
1
Oznámenie - Matúš Štibrich [wpfilebase tag=file id=813 tpl=pdf...
1
Oznámenie - Matúš Štibrich [wpfilebase tag=file id=812 tpl=pdf...
1
Z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia bude prerušená distribúcia elektriny a to v dňoch: 22. august...
1
Starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať...


Show Buttons
Hide Buttons