DHZ Lenartov

Dobrovoľný hasičský zbor v Lenartov, týmto oznamuje občanom obce Lenartov, že dňa 21. októbra 2014 od 9:00 hod. členovia...


Show Buttons
Hide Buttons