Úradná tabuľa

1
Výzva na predkladanie ponuky - Urbanistická štúdia časti obce Lenartov - Osada [wpfilebase tag=file id=843 tpl=pdf...
1
Oznámenie – Matúš Štibrich [wpfilebase tag=file id=839 tpl=pdf...
1
Výzva na predloženie ponuky: Projektová dokumentácia pre Lenartov – vodovod, rozšírenie vodovodu v lokalite...
1
Oznámenie – Matúš Štibrich [wpfilebase tag=file id=834 tpl=pdf...
1
Oznámenie – Patrik Štibrich [wpfilebase tag=file id=832 tpl=pdf...
1
Výzva na predloženie ponuky: ,,Vypracovanie projektu geologickej úlohy pre Zlepšenie prístupu k pitnej vode pre rómsku...
1
Výzva: [wpfilebase tag=file id=823 tpl=pdf...
1
Správne odpovede: 1. Od ktorého roku začína zápis vo farskej  matrike v Lenartove?      A....
1
Obec Lenartov vyhlasuje výberové konanie na  3. pracovné miesta na plný pracovný úväzok - odborný garant KC, odborný...
1
Oznámenie - Matúš Štibrich [wpfilebase tag=file id=820 tpl=pdf...