Dianie v obci

Obec Lenartov v spolupráci s Národnou transfúznou službou Prešov zrealizovala 4. ročník „lenartovskej kvapky...
Ako ináč, keď nie spomienkou, úctou na tých, ktorí si to zaslúžia za 72 slobodných rokov, ako ináč, keď nie minútou...
Každý z nás potrebuje mať v živote blízkeho človeka, ktorý pri ňom stojí, podporuje ho a dodáva mu silu...
I. kategória do 20 rokov: miesto - Peter Beňa ml. miesto - Jozef Cudrák miesto - Adam Hankovský II. kategória od 20...
Union zdravotná poisťovňa, a.s. na rok 2016 vyhlásila pre malé firmy súťaž ,,Zdravá firma roka 2016." Cieľom súťaže...
Po tretí krát zorganizovala obec Lenartov a Farský úrad Lenartov kresťanský ples, ktorý stále viac a viac nachádza svojich...
V zime sa nám často naskytne obraz malého, smutného vtáčika, ktorý v mrazivom počasí hľadá  aspoň malý kúsok...
21. január je pre nás Lenartovčanov dňom, keď v našej obci svitla sloboda. Neprišlo to len tak z ničoho nič, nebolo to...
Či môže byť niečo krajšie a milšie ako niekoho potešiť, rozveseliť? Vedenie našej obce ani teraz, na začiatku nového roka...
Obec Lenartov Vás pozýva  na výstavu samorastov nášho rodáka RSDr. Juraja Beňu, ktorý predstavil v Spišskej Novej Vsi...