Frandy

O autorovi

Dátum registrácie: 04.08.2016

Posledné príspevky

  1. Oznámenie o zásielke občanovi, ktorému bol zrušený trvalý pobyt – Verejná vyhláška — 16.11.2017
  2. Oznámenie o zásielke občanovi, ktorému bol zrušený trvalý pobyt – Verejná vyhláška — 16.11.2017
  3. Oznámenie o zásielke občanovi, ktorému bol zrušený trvalý pobyt – Verejná vyhláška — 15.11.2017
  4. Info pre občanov — 15.11.2017
  5. Výberové konanie na 8 pracovných miest — 10.11.2017

Najviac komentované príspevky

  1. RTVS v objatí Lenartovčanov — 3 comments
  2. Výzva na predkladanie ponúk — 2 comments
  3. Informácia pre návštevníkov webového sídla obce Lenartov — 2 comments
  4. Vývoj poplatku za prístup do distribučnej sústavy VSD, a.s. — 2 comments
  5. Púť farnosti – pozvánka — 2 comments

Prehľad príspevkov autora

Oznámenie: Matúš Štibrich

Categories:

Informácie pre občanov, Úradná tabuľa

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/oznamenie-o-zasielke-obcanovi-ktoremu-bol-zruseny-trvaly-pobyt-verejna-vyhlaska-36/

Oznámenie: Matúš Štibrich

Categories:

Informácie pre občanov, Nezaradené, Úradná tabuľa

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/oznamenie-o-zasielke-obcanovi-ktoremu-bol-zruseny-trvaly-pobyt-verejna-vyhlaska-35/

Oznámenie – Matúš Štibrich

Categories:

Informácie pre občanov, Úradná tabuľa

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/oznamenie-o-zasielke-obcanovi-ktoremu-bol-zruseny-trvaly-pobyt-verejna-vyhlaska-34/

Odkaz:

Categories:

Informácie pre občanov, Úradná tabuľa

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/info-pre-obcanov/

Obec Lenartov vyhlasuje výberové konanie na 8 pracovných miest Miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) v obci Lenartov   Výberové konanie sa uskutoční dňa 23. novembra 2017 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade Lenartov. Kritéria:

Categories:

Informácie pre občanov, Úradná tabuľa

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/vyberove-konanie-na-8-pracovnych-miest/

Program zasadnutia: Otvorenie Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľa Kontrola plnenia uznesení Audit obce za r. 2016 Žiadosť US – PS Lenartov k vyrubenej dani za rok 2016 Návrh VZN č. 3/2017 o dani z nehnuteľnosti na r. 2018 Návrh VZN č. 4/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci …

Celý článok »

Categories:

Informácie pre občanov, Úradná tabuľa

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-27-10-2017-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/

MDŠK si pripomíname už od r. 1999. Tento deň je oslavou školských knižníc a je významným prínosom pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou MDŠK je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu, poznávaniu, získaniu si väčšieho počtu milovníkov literatúry a zábavnou formou práce s knihou je podporiť u žiakov trvalý vzťah ku knihe a čítaniu. V našej školskej knižnici sme oslávili …

Celý článok »

Categories:

Školstvo, Základná škola

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/medzinarodny-den-skolskych-kniznic-3/

Mesiac október, čo sa týka rozmanitosti činnosti v ZŠ, v ničom nezaostával za tým predošlým. Začali sme rodičovským združením, kde sme okrem iného predostreli rodičom možnosť každodenných konzultácií ohľadom prospechu a dochádzky, hygieny, bezpečnosti, ochrany zdravia a správania sa detí, pretože uvedené témy neidealizujeme, sú problémové.  Majúc na zreteli plnenie prioritného cieľa ŠkVP sme pokračovali realizáciou aktivít od …

Celý článok »

Categories:

Školstvo, Základná škola

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/jesen-pani-bohata/

Kalendárny rok sa pomaly blíži ku koncu. Tak ako sa pominula jar aj leto, tak nastúpila jeseň, ktorá tiež pomaly ubieha. Priniesla svoje plody, ktoré sme už pozbierali, uložili do komôrky či pivnice. Tak je to aj v živote človeka. Narodí sa, rasti, dospieva, zreje, až príde čas žatvy, čas hodnotenia plodov jeho práce, čas, keď …

Celý článok »

Categories:

Dianie v obci

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/mile-a-druzne-stretnutie-so-seniormi/

Vyhlásenie volieb - ROZHODNUTIE (127.4 KiB) 19 VUC-Slovensky (35.0 KiB) 28 VUC-Rómsky (37.0 KiB) 22 Právo voliť a byť volený (57.7 KiB) 5 Pokyn starostky k VZN č. 7/2015 - Vylepovanie plagátov (36.7 KiB) 21 VZN č. 7-2015 O vylepovaní volebných plagátov politických subjektov (133.0 KiB) 47 Informácia o predložených kandidátnych listinách (284.7 KiB) 12 …

Celý článok » Categories:

Informácie pre občanov, Úradná tabuľa

Permanent link to this article: http://www.lenartov.sk/volby-do-organov-samospravnych-krajov-2017/

Staršie články «Show Buttons
Hide Buttons