Úradná tabuľa


Okresný súd Bardejov sa v zmysle ustanovenia § 140 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení...

Vážený spoluobčania, v súvislosti so zabezpečovaním ochrany lesov pred požiarmi a jarným vypaľovaním trávy, Vás chceme...

V zmysle  § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva starostka obce Lenartov...

Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa Kontrola plnenia...
Zobraziť všetky úradné oznamy >>

Aktuality z obce


1365750508narcis
Dňa 11. apríla 2014 sa pri príležitosti Dňa narcisov v našej obci vyzbieralo celkom 56,15 €. Aj našou zásluhou sa podarilo...
Videné: 14 krát

P1130750
Je požehnaním pre nás, že práve dnes, keď málo myslíme a žijeme jeden pre druhého sa nájde ktosi, kto nám podá ruku,...
Videné: 80 krát

plagát
Obec Lenartov Vás srdečne pozýva na kultúrne podujatie RUSADLE NA DEDINE pri príležitosti Dňa matiek a Dňa otcov, ktoré...
Videné: 44 krát

Výchovný koncert
Medzi našich žiakov ZŠ a deti MŠ zavítal 14.04.2014 známy umelec pán Ján Hrubovčák, ktorý pracuje v Štátnej...
Videné: 57 krát

V utorok 15.4.2014 po 14:00hod. v Lenartove, okr. Bardejov nás môžete stretnúť osobne. Už teraz sa na Vás tešíme. Ida...
Videné: 41 krát

obr. DN
11. apríl - deň narcisov ..je najväčšou verejnoprospešnou finančnou zbierkou na Slovensku. Cieľom Dňa narcisov je vniesť...
Videné: 14 krát

To nie je obeta prísť sem. To nie je slušnosť prísť sem. To nie je vypočítavosť prísť sem. Je to radosť potriasť...
Videné: 89 krát

Kategória do 15. rokov: 1. miesto: Jozef cudrák ml. - 104 bodov 2. miesto: Peter Beňa ml.  - 96 bodov Kategória od 15 do 30...
Videné: 27 krát

2014-03-18-14-03-18
Pesnička sa spieva, rozprávka sa rozpráva, a kto rád číta, krásne veci spoznáva...   Keďže naši žiaci...
Videné: 55 krát

pozvánka na zájazd
...
Videné: 102 krát
Zobraziť všetky články >>